Veiklos sritys

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

PROGIMNAZIJOS VEIKLOS

Progimnazijos veiklos sritis – švietimas.

 • Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • kitas mokymas, kodas 85.5.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;
 • bibliotekos ir archyvo veikla, kodas 91.01;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas keleivinis transportas, kodas 49.39.
 

Lankytojų skaitiklis