Logopedas

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„Visi ką nors gali, niekas negali visko“ (Carl Scharnberg)

Progimnazijos logopedė Jūratė Šiaudkulienė

Logopedas – specialistas, tam tikrais specialiais mokymo metodais vaikams ir suaugusiems padedantis įveikti ar sušvelninti turimus kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos, balso, kalbos ritmo ir/ar tempo, sutrikimus.

 • priklausomai nuo vaiko amžiaus įvertina vaiko prieškalbinę/kalbos raidą, skaitymo bei rašymo įgūdžius, identifikuoja esamą sutrikimą, sudaro kalbos korekcijos planą sutrikimui įveikti ar sušvelninti;
 • padeda įveikti ar sušvelninti garsų tarimo sutrikimus;
 • lavina foneminę klausą, girdimąją atmintį ir dėmesį, moko ilgesnį laiką susikaupti ties kalba, garsais;
 • logopedinių pratybų metu formuoja neišsivysčiusią kalbos sistemą – plečia žodyną,
 • formuoja/koreguoja garsus, moko pritaikyti gramatinius dėsningumus, rišliai papasakoti;
 • padeda įveikti ar sušvelninti balso sutrikimus;
 • padeda įveikti ar sušvelninti kalbos ritmo ir tempo sutrikimus (mikčiojimas, greitakalbystė ir kt.);
 • šalina skaitymo ir rašymo sutrikimus mokyklinio amžiaus vaikams;
 • dirba su vaikais, turinčiais įvairiapusių raidos (autizmo spektro) sutrikimų, specifinį mišrų raidos sutrikimą;
 • konsultuoja tėvus kalbos korekcijos klausimais, ruošia rekomendacijas į namus;

Prioritetai:

Veiklus ir aktyvus vaikas, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti bei gebantis bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

Darbo laikas

Pirmadienis        Antradienis       Trečiadienis      Ketvirtadienis       Penktadienis
(Žarėnų skyrius)                                                                                 

07.00-14.00        08.00-15.00        09.00-16.00        08.00-16.00           09.00-15.00

Organizuojamos individualios, pogrupinės (2-4 mok.) ir grupinės (5-8mok.) pratybos, atsižvelgiant į kalbos ir kalbėjimo sutrikimo pobūdį, klasę. Pratybos vedamos ugdymo proceso metu arba po pamokų. Mokiniai logopediniame kabinete lankosi 1-3 kartus per savaitę.

Logopedo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir mokytojas, ir tėveliai.

 

Lankytojų skaitiklis