Ugdymo organizavimas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

 

TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS IR RYŠKĖNŲ, ŽARĖNŲ, NAUJAMIESČIO SKYRIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

Klasių komplektai:

Mokslo metai 2023–2024 m. m.
Klasės (grupės) 1 - 4 5 - 8

 

Žarėnų sk.(2,4)

 

Naujamiesčio sk.

Komplektų skaičius 9 9 1 11

      

Ugdymo proceso trukmė:

2023–2024 m. m.
Klasė Ugdymo dienos Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 kl. 175 06-11 35
5-8 kl. 185 06-26 37
9-10 kl. (Naujamiesčio sk.) 185 06-26 37
Priešmokyklinio ugdymo gr. 160 05-31 33

 

Ugdymo laikotarpių trukmė:

       I pusmetis nuo 2023-09-01 iki 2024-01-31;

       II pusmetis nuo 2024-02-01 iki ugdymo proceso pabaigos.

 

Atostogos 2023–2024 m. m.
Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
Vasaros atostogos 1–4 klasių mokiniams 2024 m. birželio 12 d. – rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos Ryškėnų, Žarėnų, Naujamiesčio sk. priešmokyklinėms grupėms 2024 m. birželio 3 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5–10 klasių mokiniams ir socialinių įgūdžių ugdymo klasei 2024 m. birželio 27 d. – 2024 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

Lankytojų skaitiklis