Mokinių priėmimas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos vaikų ir mokinių tėvelių dėmesiui!

Nuo 2023 metų vaikai ir mokiniai į Telšių rajono mokyklas priimami centralizuotai!

CENTRALIZUOTAS VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS

Prašymai pildomi elektroniniu būdu CEPIS adresu https://svietimas.telsiai.lt/ . Vienu metu galima rinktis ne daugiau kaip dvi mokyklas (teikiant prašymą į bendrojo ugdymo mokyklas privaloma pasirinkti vieną mokyklą, kuri priskirta pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, priešingu atveju prašymas atšaukiamas arba grąžinamas tikslinti).

1. Pagrindinis prašymų priėmimas į mokyklas CEPIS vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

1.1. į ikimokyklinio ugdymo grupes, priešmokyklinio ugdymo grupes nuo vasario 1 d. 9.00 val. iki gegužės 15 d.;

1.2. į naujai formuojamas 1 klases, 5 klases nuo vasario 10 d. 9.00 val. iki gegužės 15 d.;

1.3. į naujai formuojamas 9 / I gimnazijos klases, III gimnazijos klases nuo vasario 20 d. 9.00 val. iki gegužės 31 d.;

1.4. į naujai formuojamas neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo klases / grupes nuo vasario 15 d. 9.00 val. iki gegužės 10 d.

2. Papildomas prašymų priėmimas CEPIS į mokyklose laisvas vietas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

2.1. nuo liepos 15 d. 9.00 val. iki rugpjūčio 10 d. į ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;

2.2. nuo rugpjūčio 1 d. 9.00 val. iki rugpjūčio 31 d. į neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas.

3. Prašymai į formuojamas ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1, 5, 9 / I gimnazijos, III gimnazijos klases, pateikti anksčiau arba pasibaigus priėmimo laikui, nei Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytais laikotarpiais, yra anuliuojami.

4. Per mokslo metus organizuojamas pavienis prašymų priėmimas CEPIS į laisvas vietas klasėse / grupėse. Pavienio priėmimo metu asmenys į mokyklas priskiriami per 3 darbo dienas nuo prašymo padavimo datos CEPIS.

5. Vaikų, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą įgyvendina visos privalomąjį ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos. Vaikai, dėl įgimtų ir įgytų intelekto / raidos sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, gali būti priimami:

5.1. į Telšių lopšelį-darželį „Žemaitukas“ pagal ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programas;

5.2. į Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Naujamiesčio skyrių pagal priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas.

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į Telšių rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašą:

DĖL CENTRALIZUOTO VAIKŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2023 m. gruodžio 14 d. Nr. T1-354, Telšiai

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti dokumentą, susijusį su Priimamų mokinių paskirstymu į klases tvarką ir kriterijus:

PRIIMAMŲ MOKINIŲ PASKIRSTYMO Į KLASES TVARKA IR KRITERIJAI

 

Lankytojų skaitiklis