Psichologas

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Progimnazijos psichologė Danutė Stasiulienė

El. paštas  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Darbo grafikas

Savaitės dienos

Kontaktinis darbo laikas* Nekontaktinis darbo laikas** Pietų pertrauka
Pirmadienis 9.00-11.00 11.00-13.00

-

Antradienis

9.00-11.00 11.00-13.00 -

Trečiadienis

9.00-13.00 13.30-17.30 13.00-13.30

Ketvirtadienis

9.00-11.00 11.00-13.00 -

* konsultavimas, grupiniai užsiėmimai, mokytojų, tėvų susirinkimai, pasitarimai.

** mokinių įvertinimo duomenų apdorojimas, dokumentų tvarkymas, rekomendacijų rengimas, pasiruošimas prevenciniams renginiams, projektų rašymas, ruošimasis konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos kėlimas. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija.

Psichologinės pagalbos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei – mokiniams, jų tėvams (globėjams) bei mokytojams, padedant jiems spręsti iškylančias emocines, bendravimo bei mokymosi problemas.

Progimnazijos psichologas:

 • bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, logopedu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
 • dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis, stebi mokinių veiklą ir elgesį pamokų metu;
 • atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama kai:

 • mokinys kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • siunčiamas mokytojų, socialinio pedagogo, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • švietimo pagalbos tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti psichologo pagalbą.

Esi laukiamas

 • jei jautiesi vienišas;
 • jei kyla mokymosi sunkumų;
 • jei tau liūdna ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti;
 • jei kyla bendravimo problemos su tėvais, draugais, mokytojais;
 • jei kamuoja nerimas ir baimė.

Svarbu! Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu.

 

Lankytojų skaitiklis