Švietimo pagalbos teisės aktai

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymą  „Dėl specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 ĮSAKYMAS DĖL SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymą  „Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“

 ĮSAKYMAS DĖL SPECIALIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO MOKYKLOSE (IŠSKYRUS AUKŠTĄSIAS MOKYKLAS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymą  „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 ĮSAKYMAS DĖL PSICHOLOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo ministro įsakymą Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašo patvirtinimo

 ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, GRUPIŲ NUSTATYMO IR JŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ SKIRSTYMO Į LYGIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymą  „Dėl mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Lietuvos Respublikos Švietimo ir Mokslo ministro įsakymą  „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 ĮSAKYMAS DĖL MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOMOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Negalių, sutrikimų, mokymosi sunkumų apibūdinimus

  NEGALIŲ, SUTRIKIMŲ, MOKYMOSI SUNKUMŲ APIBŪDINIMAS

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Mokinių (išskyrus ikimokyklinio amžiaus vaikus), turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, priskyrimo specialiųjų ugdymosi poreikių grupei kriterijus ir įverčius

 MOKINIŲ (IŠSKYRUS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKUS), TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, PRISKYRIMO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ GRUPEI KRITERIJAI IR ĮVERČIAI

 

Lankytojų skaitiklis