Specialusis pedagogas

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

„Visi ką nors gali, niekas negali visko“ (Carl Scharnberg)

Progimnazijos specialioji pedagogė Renata Kulevičiūtė

SPECIALIOJO PEDAGOGO

Prioritetai:

Saugus ir sveikas vaikas, gebantis sėkmingai integruotis bei prisitaikyti besikeičiančioje aplinkoje.

Spec. pedagogės darbo laikas 2021/2022 m. m. (I pusmetis)

Pirmadienis      Antradienis      Trečiadienis     Ketvirtadienis     

7.00-14.00        7.00-14.00          7.00-14.00         7.00-14.00         

Specialiosios pedagogės Renatos Kulevičiūtės darbo grafikas 2021-2022 m.m (I pusmetis)

Kontaktinio darbo laikas

Pirmadienis 8.00 – 13.00

Antradienis 8.00 – 12.00

Trečiadienis 8.00 – 12.00

Ketvirtadienis 8.00 – 13.00

 Nekontaktinio darbo laikas

Pirmadienis 7.00 – 8.00; 13.00 – 14.00

Antradienis 7.00 – 8.00; 12.00 – 14.00

Trečiadienis 7.00 – 8.00; 12.00 – 14.00

Ketvirtadienis 7.00 – 8.00; 13.00 – 14.00                                      

Organizuojamos pogrupinės ir individualios specialiosios pratybos, atsižvelgiant į Pedagoginės psichologinės tarnybos įvertinimą bei rekomendacijas. Specialiosios pratybos vedamos ugdymo proceso metu.

Specialiojo pedagogo darbas yra tik dalis bendro darbo, kuriame dalyvauja ir vaikas, ir mokytojas, ir tėveliai.

Rekomendacijos dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams:

Elgesio ar/ir  emocijų sutrikimus turintiems mokiniams

Intelekto sutrikimus turintiems mokiniams

Mokiniams, turintiems negalią dėl įvairiapusio raidos sutrikimo

Judesio ir padėties bei neurologinius sutrikimus turintiems mokiniams

Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems mokiniams

Klausos sutrikimą ar kochlearinius implantus turintiems mokiniamas

Įgimtą kurčneregystę turintiems mokiniams

Mokymosi sunkumų turintiems mokiniams

Mokymosi sutrikimų (bendrųjų, specifinių, neverbalinių) turintiems mokiniams

Regos sutrikimą turintiems mokiniams

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti su specialiojo pedagogo darbu susijusią medžiagą:

Individualizuota bendroji programa

Pritaikyta bendroji programa

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos ugdymo programų pritaikymo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Naudingos nuorodos

 

Lankytojų skaitiklis