Teisės aktai

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Mokinių vežimo Telšių rajone tėvų (globėjų, rūpintojų) privačiu transportu tvarkos aprašą:

 MOKINIŲ VEŽIMO TELŠIŲ RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) PRIVAČIU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠAS

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Telšių rajono savivaldybės mokyklų mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašą:

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose:

ĮSAKYMAS DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI SAVANORIŠKĄ PROFILAKTINĮ TYRIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimą „Dėl priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti sprendimą dėl Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos vidaus struktūros pertvarkymo: 

 SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ „ATŽALYNO“ VIDURINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO 

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti sprendimą dėl draudimo rūkyti nepilnamečiams Telšių rajono savivaldybės viešose vietose: 

 SPRENDIMAS DĖL DRAUDIMO RŪKYTI NEPILNAMEČIAMS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE 

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimu Nr. T1-57 patvirtintą priėmimo į Telšių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą: 

 SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

Paspaudę žemiau esančią nuorodą, galite parsisiųsti Telšių "Atžalyno" progimnazijos asmens duomenų taisykles:

 TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS  

 TELŠIŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PRIEDAS  

 

Lankytojų skaitiklis