Istorija

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Mokyklos istorija

 

Mokykla savo gyvavimą skaičiuoja nuo 1936 metų. Archyvuose yra išlikę mažai duomenų apie mokyklą iki 1965 metų. Mokyklos istorija kuriama remiantis mokykloje dirbusių mokytojų ir kitų darbuotojų prisiminimais.

1935 m. rugsėjo 22 d. Telšių laikraštyje „Mūsų kraštas” burmistras rašė, kad jam nepatiko senojo burmistro parinkta vieta pradžios mokyklai ir kad toje vietoje mokykla nebus statoma. Mokyklą iš miesto praplėtimo zonos norėta perkelti į centrą, bet buvo nutarta, kad mokyklą būtina statyti už miesto. „Nuo Žarėnų gatvės iki statyti numatytos mokyklos yra 250 mtr. 100 mtr. yra gero vieškelio ir tik 150 mtr. reikėtų pravesti kelią ir padėti šaligatvius. Pirmais metais iki mokyklos pakaktų net vienų šaligatvių” („Mūsų kraštas”, 1935 m. rugsėjo 22 d. Nr. 38).

Pradinė mokykla buvo pastatyta miesto savivaldybės iniciatyva ir statyta ūkiniu būdu. Mokykloje mokėsi apie 300 mokinių iš vakarinės bei pietinės miesto dalies. Mokytojų kolektyvas buvo nedidelis. Daugelio vyresnės kartos žmonių atmintyje yra išlikęs mokytojos V. Montrimienės vardas, kuri 1941 metais prasidėjus karui ir mokykloje įkūrus ligoninę dirbo slauge, o pasibaigus karui 1945 metais ji buvo pirmoji mokyklos vedėja. Trūko visko: malkų, knygų, inventoriaus, tačiau buvo didžiulis noras „atgaivinti” mokyklą.

1956-1957 mokslo metais septynmetė mokykla, kuriai vadovavo direktorius P. Burneika, reorganizuota į miesto 3-ąją vidurinę mokyklą, o 1961 metais – į aštuonmetę. 1958-1959 mokslo metais mokyklos direktoriumi paskirtas A. Kalinauskas, kuris mokyklai vadovavo iki 1965 metų. 1965 metais vėl mokykla reorganizuota į Telšių miesto 4-ąją vidurinę mokyklą. Jai pradėjo vadovauti J. Jankauskas. 1968 metais mokyklą baigė pirmoji abiturientų laida. Nuo 1976 metų iki 1980 metų mokyklai vadovavo A. Adomaitienė. 1979 metais prie mokyklos pastatytas 4 aukštų priestatas, išaugo mokinių skaičius, todėl į mokyklą atvyko dirbti 17 jaunų specialistų. Nuo 1980 iki 2005 metų mokyklai vadovavo A. Mikalauskas. 1993 metais mokykla pavadinta „Atžalynu”. Įgyvendinant profilinį mokymą 2001 metais mokykla tapo pagrindine, nuo 2002 metų mokyklos bendruomenės pastangų dėka - vėl vidurine.

2005 metais mokykla renovuota - mokykla iš pagrindų pakeitė savo veidą tiek iš išorės, tiek iš vidaus.

2005 metais mokyklai pradėjo vadovauti V. Vaitkus.  Nuo 2007 metų rugsėjo 1 d. prie mokyklos prijungta Lieplaukės pagrindinė mokykla ir ji tapo Telšių „Atžalyno“ vidurinės mokyklos Lieplaukės skyriumi.

2006 metais mokykla šventė savo gyvavimo 70-ies metų jubiliejų.

2011 metais mokykla į gyvenimą išleido paskutinę XLII abiturientų laidą. Dėl mokyklų tinklo pertvarkos ir mažėjančio mokinių skaičiaus nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mokykla tapo pagrindine mokykla su Lieplaukės skyriumi, kuriame yra jungtinė pradinė klasė ir mišri priešmokyklinė grupė.

Mokykla šiandien

Mokykloje mokosi 462 mokiniai. Yra 23 klasių komplektai. Dirba 42 mokytojai. Iš jų – 21 metodininkas, 20 vyr. mokytojų, 1 mokytojas. Jie kūrybingi, sumanūs, kartu su ugdytiniais dalyvauja įvairiuose renginiuose. Pedagogai ne tik perduoda jaunajai kartai dalykines žinias, bet ir skatina juos tobulėti. Mokiniams sudarytos puikios sąlygos ugdytis meninius, sportinius, kalbinius, matematinius gebėjimus įvairiuose neformaliojo ugdymo užsiėmimuose. „Atžalyne“ veikia 47 būreliai. Mokyklą garsina merginų ir jaunučių chorai, teatro studija, sporto, mados šokio ir kiti būreliai. Jau 22 metus leidžiamas mokyklos laikraštis „Labas”, kuriame aptariamos bendruomenės aktualijos, akcentuojamos valstybinės, tarptautinės šventės.

Kasmet įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose bei sportinėse varžybose dalyvauja nemažai mokinių. Ypač gausiai dalyvaujama matematikos konkurse „Kengūra“, informacinių technologijų konkurse „Bebras“, raštingiausio mokinio, meninio skaitymo, tekstų vertimo „Tavo žvilgsnis“ konkursuose, lengvosios atletikos, krepšinio ir futbolo varžybose.

Mokykloje gausu įvairių renginių ir švenčių. Visada švenčiama Rugsėjo 1-oji. Tada susirenka visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai. Sulaukiama ir garbingų svečių. Gražūs ir prasmingi renginiai vyksta minint Sausio 13-ąją, Vasario 16-ąją, Kovo 11-ąją. Kalėdiniai ir Velykiniai rytmečiai, mokyklos bendruomenės dienos Katedroje suvienija mokinius ir mokytojus bendram darbui. O kur dar Užgavėnių šventė, rudeninių puokščių parodos, Žemės dienos, Europos kalbų dienos minėjimai!

Su dideliu susidomėjimu dalyvaujame „Superklasės” konkurse, nepamirštame Telšių švęsdami Žemaičių dieną. O kaip atsakingai ruošiamasi rajoniniam mokinių renginiui „Mokyklos garbė“!

     
     
     
 
 

Lankytojų skaitiklis