2007-2008

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Ketvirtokų palydėtuvės

Gegužės 29 dieną trečių klasių mokiniai pakvietė ketvirtokus į šventę ir palinkėjo nepamiršti savo klasės, mokytojos, mažųjų draugų. 3b klasės šventinė dovana – spektakliukas ,,Miela šventė“ (mokytoja R. Stulpinienė). Sveikinimo žodį tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė. Ji palinkėjo nepamiršti įgytų žinių ir jas nusinešti į penktą klasę. Mokyklos direktorius V.Vaitkus įteikė ketvirtokams pradinio ugdymo pažymėjimus, o trečiokai padovanojo po varpelį.

Vasarą pasitinkant

Gegužės 30 dieną visi pradinukai išbėgo į mokyklos kiemą pasitikti vasaros. Tai buvo jiems paskutinė šių mokslo metų diena. Mokinius pasveikino mokyklos direktorius V. Vaitkus ir palinkėjo saulėtos ir saugios vasaros, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė įteikė Padėkos raštus už gerą mokymąsi, mokyklos lankymą ir aktyvią popamokinę veiklą. Soc. pedagogė V. Dacienė taip pat apdovanojo mandagiausius mokinius Padėkos raštais. Šventės svečias, Kelių priežiūros tarnybos Telšių kelių kontrolės skyriaus viršininkas, V. Labanauskas įteikė mokytojai J. Jasevičienei  Padėkos raštą už aktyvų jos mokinių dalyvavimą piešinių konkurse ,,Saugiai į mokyklą, saugiai į namus“, o mokytojos pirmokams – maišą dovanų.

Mokyklos kieme skambėjo muzika, vaikai piešė ant asfalto paukščius, kurie ,pasak pradinių klasių metodinės grupės pirmininkės N. Siminauskienės, simbolizuoja juos pačius, išskrendančius į aukštesnę klasę. Sveika, vasara!

Dramos kolektyvų festivalis

Telšių rajono mokyklinių dramos kolektyvų festivalis, kuris įvyko gegužės 20 - tą dieną Žemaitės dramos teatre, mums buvo sėkmingas. Renginį vedė vaikų ir jaunimo teatro studijos „Savi“ aktoriai, renginyje dalyvavo septyni kolektyvai. Iš „Atžalyno“ festivalyje pasirodė du kolektyvai.

Dramos būrelis (vadovas A. Nekrašius) suvaidino V. Krėvės „Skirgailos“ ištrauką „Niekas ir niekada“.

Spektaklyje vaidino 12 - tų klasių mokiniai. Taip pat festivalyje debiutavo trečių klasių dramos būrelis „Mažosios mūzos“ (vadovė R. Stulpinienė). Mažieji parodė A. Kairaitienės „Mielą šventę“. Šis kolektyvas susilaukė didelio susidomėjimo ir aplodismentų. Džiugu, kad iš mūsų mokyklos dramos kolektyvų kaip geriausi apdovanoti du aktoriai: sveikiname V. Raudonaitį (12b) ir V. Cirtautaitę (3b).

Nuaidėjo Paskutinis Skambutis

Gegužės 16 dieną į jaukiai papuoštą  pavasario žiedais ,,Atžalyno“ vidurinės mokyklos aktų salę pirmokėliai atvedė už rankų abiturientus. Ne vienam jų plakė iš susijaudinimo širdis, išgirdus garsiai tariamą savo pavardę – duotas leidimas egzaminų ,,startui“. Prireiks didžiulių pastangų ne tik laikant abitūros egzaminus, bet ir stojamuosius į pasirinktą aukštąją mokyklą. Savo sveikinimo kalboje mokyklos direktorius V. Vaitkus palinkėjo dvyliktokams pačios didžiausios sėkmės. Pritilę ir susimąstę klausėsi abiturientai gražių, jiems skirtų sveikinimo žodžių ir linkėjimų, kurių negailėjo visi kalbėjusieji. Tylos minute buvo pagerbtas pirmosios mokytojos J. Vaitkaitienės šviesus atminimas, o pradinių klasių mokytojos I. Klaišytė ir D. Raudienė ne tik didžiavosi savo užaugusiais vaikais, palinkėjo nepamiršti mokyklos, bet ir padovanojo ilgai saugotą dovanėlę. Vienuoliktokai įteikė tradicinius varpelius.

Dvyliktokų vardu kalbėjo visų pamėgta renginių vedėjų ,,porelė“ – Ieva ir Tadas (12b). Jie ,,leido“ pasidžiaugti jais paskutinį kartą ir itin artistiškai perskaitė netradicinį ,,testamentą“ – pasaką ,,Grybų karas“, taip pat įteikė vienuoliktokams simbolinį mokyklos raktą. Dvyliktokai padėkojo mokytojams už kantrybę, supratimą ir geranoriškumą, įteikė pirmosioms mokytojoms ir klasių vadovėms ( R. Žutautienei -12a, V. Gauronskienei - 12b ir buvusiam auklėtojui G. Jankauskui) gėlių.

Pabaigoje garsiai suskambo skambutis. Paskutinis. XXXIX - ai abiturientų laidai. Po jų ateis ir taip pat išeis kiti, nes gyvenimas tęsiasi... Tegu kelias veda juos į tikslą, tegu tikslas būna prasmingas.

Mes laimėjome!

Gegužės 7 dieną mūsų mokyklos LIKo komanda (kapitonas Karolis Samoška) kovėsi su ,,Džiugo“ ir Luokės vidurinių mokyklų komandomis bei su V. Borusevičiaus katalikiškosios gimnazijos komanda ir laimėjo I-ąją vietą. Kartu su mokyklos direktoriumi V. Vaitkumi atžalyniečiai šauniai atliko visas užduotis ir surinko daugiausiai taškų. Jiems buvo įteiktas prizas - kelionė į Vilniaus vandens pramogų parką ,,Vichy“.

Tau, Mamyte, Tau, Tėveli

Gegužės 8 dieną mokyklos aktų salėje vyko šventinis koncertas, skirtas Motinos ir Tėvo dienai. Koncertinėje programoje dalyvavo visos pradinės klasės, vyresnių klasių merginų ritminių šokių, vaikų ir merginų chorai (apie 400 vaikų). Renginį organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė, jai padėjo muzikos mokytojai L. Petrulaitienė ir G. Vaitkaitis. Pirmą kartą koncertą vedė A. Pociūtė (10a kl.), S. Praspaliauskas (9b kl.), pirmokai I. Vėlavičiūtė (1c kl.) ir T. Daubaris (1c kl.). Šventiniame koncerte dalyvavo svečiai – prelatas J. Šiurys ir švietimo skyriaus vyr. specialistė, mūsų mokyklos kuratorė I. Daubarienė, kuri pasidžiaugė, kad mokykla sugeba nustebinti gražiais renginiais, teikiančiais džiaugsmo. Prelatas J. Šiurys pasveikino ir palaimino visus susirinkusius.

Mamyčių ir tėvelių buvo pilnutėlė salė. Kiekvienam iš jų vaikai dovanojo ne tik spalvotas širdeles, bet ir nuoširdžius posmus, dainas ir šokius. Mokyklos direktorius savo sveikinimo kalboje priminė mums M. Valančiaus žodžius, kad ,,vaikai visada pamėgdžioja suaugusiuosius, todėl svarbus doras tėvų pavyzdys“.

Renginio pabaigoje skambant paskutinei dainai salė ,,pražydo“ vaikų padarytomis margaspalvėmis gėlėmis. Fojė buvo pradinių klasių mokinių darbelių ir 5–tų klasių berniukų darbelių paroda.

Puiki pergalė

Panevėžyje respublikiniame teisinių žinių viktorinoje – konkurse ,,TEMIDĖ“, kuris vyksta jau 12 - tus metus, mūsų mokyklos komanda, vadovaujama soc. pedagogės Vaivos Dacienės, laimėjo IV-ąją vietą. Mūsų mokiniai parodė puikias teisines žinias, darnų komandinį darbą ir išradingumą.

Šauniai padirbėjo

9a klasė (klasės vadovė Regina Kovienė) ir 9d klasė (klasės vadovė Sonata Jaselskytė) balandžio 24 dieną dalyvavo IKI akcijoje ,,Gyvenkime švariau ir gražiau“ – tvarkė aplinką. Už gerą darbą IKI prekybos centro administracija dovanojo koncertą Klaipėdoje.

Metodinė diena

Balandžio 18 dieną mūsų mokykloje vyko Telšių rajono pradinių klasių mokytojų metodinė diena. Renginyje dalyvavo virš 60 mokytojų iš rajono mokyklų. Jie stebėjo atvirus papildomo ugdymo užsiėmimus, kuriuos vedė 10 ,,Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokytojų. Svečiai susipažino su mokyklos metodine medžiaga (projektais, scenarijais, pamokų planais, metodinės grupės veikla ir t.t.). Taip pat mokiniai paruošė programėlę. Direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšienė perskaitė susirinkusiems pranešimą ,,IKT panaudojimas popamokinėje veikloje“. Pabaigoje vyko viso darbo aptarimas su rajono Metodine taryba. J. Dapšienė pasidžiaugė, kad šis renginys praėjo sėkmingai, o mūsų mokytojų darbas sulaukė dėmesio ir pripažinimo.

Tarpmokyklinis Lik’as

Balandžio 8 d. 18 val. Telšių Žemaitės teatre vyko tarpmokyklinio LIK‘o ,,XXI amžiaus laisvės – trūkumas ar privalumas“ komandų varžytuvės. ,,Atžalyno“ vidurinės mokyklos komanda susitiko su ,,Ateities“ vidurinės mokyklos komanda. Mūsų komandą sudarė šie mokiniai: Valdonė Jūrevičiutė  11b, Viktorija Skiotytė 11b, Indrė Pociutė 10c, Evelina Vinčaitė 11a, Aurelija Bružaitė 11c, Karolis Samoška 11a, Audrius Slanina 10a, Donata Gudaitė 11b, Mantas Volkvičius 10a, Monika Grabažytė 11a, Aurimas Jokubaitis 11a. Komandą ruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė, muzikos mokytojas Gintaras Vaitkaitis ir šokių mokytoja Erika Tirūnienė.

Komandoms reikėjo prisistatyti, parodyti namų darbą, atlikti kūrybinę užduotį ,,Mokytojų streikas“, paruošti dovaną priešininkų komandai ir pateikti  penkis klausimus. Mūsų komanda įveikė ,,Ateities“ vidurinės mokyklos komandą ir pateko į finalą. Palinkėkim sėkmės!

Teisinių žinių konkursas

Balandžio 8 dieną mūsų mokykloje vyko apskrities teisinių žinių konkursas – viktorina  „Temidė“. Dalyvavo komandos iš Plungės, Mažeikių ir Telšių. Mūsų mokyklos komandą sudarė penki 12b klasės mokiniai: Ieva I., Tadas B., Tautvydas B., Aurimas P; Vilius R. Konkursui mokinius ruošė mokyklos soc. pedagogės Vaiva Dacienė ir Laima Kuzminskytė.  Pirmąją vietą apskrities ture laimėjo Telšių komanda „Šaunieji Bremeno muzikantai“, kuri balandžio 25 dieną vyks į respublikinį turą Panevėžyje. Džiaugiamės puikiu laimėjimu ir linkime komandai pergalės.

Nugalėjo 11 klasių vaikinai

Mokykloje vyko vaikinų krepšinio turnyras. Jį surengė kūno kultūros mokytojas R. Nastopka. Turnyras, kuriame dalyvavo 9-12 klasių rinktinės, buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 90-mečio jubiliejui. Nugalėjo 11 klasių rinktinė, kuri įveikė visus savo varžovus: 9 klasių rinktinę – 50 : 42 , dešimtokus – 52 : 45 ir abiturientus – 57 : 53. Nugalėtojų komandoje žaidė: Karolis Samoška 11a, Žilvinas Bugvilas 11b, Valentas Juškevičius 11b, Simonas Nastopka 11b, Marius Taujanskis 11b, Mindaugas Vespenderis 11b, Marius Normantas 11c ir Mantas Steponavičius 11c. Antrąją vietą iškovojo 10 klasių rinktinė, trečioje vietoje – 9 klasių rinktinė ir ketvirtoje – 12 klasių rinktinė. Rezultatyviausi turnyro žaidėjai : M. Vespenderis (54 tšk.), A. Grikšas iš 10c kl. (46 tšk.), Ž. Bugvilas (40 tšk.), M. Malūkas iš 10d (38 tšk.), 12b kl. mokiniai M. Daubaris ir T. Budginas (po 30 tšk.).

Popietė knygnešio dienai paminėti

Paskutinę kovo dieną mokyklos skaitykloje vyko popietė, skirta lietuvių knygnešiams paminėti. Popietę organizavo skaityklos vedėja Dalia Krauzienė, lietuvių kalbos mokytoja Jūratė Šliažienė ir patriotų būrelio nariai, vadovaujami istorijos mokytojos Vytautos Nekrašienės. Skambėjo dešimtokų skaitomos lietuvių poetų eilės apie prasmingą ir pavojingą knygnešio veiklą, įžymių žmonių citatos apie knygas, buvo galima apžiūrėti senų knygų parodėlę, sužinoti apie žymiausius lietuvių knygnešius. Tarsi praskleidus praeities uždangą  poetės Genovaitės Žibikienės eilėraščio žodžiai, skirti knygai, parodo kelią, kuriuo lietuvių tauta ėjo į šviesą:

KNYGA

Žiūri į mus...

-------------

Laužų kvapu

Ir knygnešio dvasia

Tebealsuoji.

Įskaudinta, apkaltinta,

Tremta.

Dar tebesi

Greta.

Tylėdama žiūri

Iš savo tolių.

Ir tavo žvilgsnis –...

Amžina mįslė ...

Jaunųjų talentų šventė

Telšių miesto „Kranto“ vidurinėje mokykloje kovo 28 dieną vyko jaunųjų talentų šventė „Mažieji talentai Telšiams.“ Mūsų mokyklą atstovavo: 3a klasės mokinys Deividas Petreikis su savo kūrybos eilėraščiu ,,Mano tėvynė“ (mokytoja  Gražina Jonikienė); 3c klasės mokiniai pašoko šokį „Lietutis“ (mokytoja Nijolė Siminauskienė); dvi jaunosios dailininkės - Eglė Petkevičiūtė iš 4c klasės (mokytoja Irma Klaišytė) ir Ineta Šiuškaitė iš 2c klasės (mokytoja Eugenija Kavaliauskienė). Šventė buvo labai nuotaikinga, visi vaikai gavo padėkos raštus, spalvingų pavasario gėlių ir daug saldainių.

Kaziuko kermošius

Vasario 29 d. visi, dideli ir maži, skubėjo į aktų salę, kur vyko dar vienas tradicinis pradinių klasių renginys „Kaziuko kermošius“. Renginį organizavo pradinių klasių mokytojos D. Raudienė ir N. Šiurkuvienė. Kermošiuje buvo galima nusipirkti „vietinių meistrų“ meno dirbinių ar šiaip pirkinių, paskanauti kaimiškų vaišių, parsinešti lauktuvių, taip pat pabendrauti ir pasiklausyti muzikos.

Renginys tapo tradiciniu, nes jame noriai dalyvauja ne tik pradinių klasių, bet ir vyresni mokiniai. Malonu, kad yra prisimenamos ir puoselėjamos lietuvių liaudies tradicijos.

Tradicinė šventė!

Vasario 22 dieną (penktadienį) aktų salėje vyko tradicinė pradinių klasių šventė „Tautosakos lobių skrynią atvėrus“. Šventės organizatorės – pradinių klasių mokytojos Zita Gudienė ir Irma Klaišytė. Renginį vedė mokytoja Zita Gudienė su savo pirmokais. Džiugu, kad šventėje dalyvavo mūsų mokyklos kuratorė Irena Daubarienė.

Kiekviena klasė paruošė inscenizuotą prisistatymą. Liaudies dainos, žaidimai, patarlės ir priežodžiai, o taip pat ir liaudiški valgiai puošė renginį. Pradinukų tėvai buvo irgi aktyvūs – jie darniai užtraukė visų gerai žinomą liaudies dainą „Ant kalno mūrai“. Pabaigoje mažieji pirmokai pakvietė ratelin visus šventės dalyvius.

Konkurso „Nerūkanti klasė 2007 - 2008“ atgarsiai

Jums rašo 8a klasės mokiniai . Norime pasidalinti savo įspūdžiais apie konkursą „Nerūkanti klasė“, kurį organizuoja valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie sveikatos apsaugos ministerijos. Iš pradžių konkursas organizuojamas savivaldybėse etapais, po to vyksta respublikinis konkursas. Šio konkurso tikslas - pagerinti moksleivių žinias apie žalingą tabako poveikį sveikatai, skatinti moksleivius sveikai gyventi.

Sužinoję apie šį konkursą nusprendėme jame dalyvauti, nes pasitikime savo jėgomis ir norime veiklos. Šis konkursas vyksta trimis etapais.

Pirmasis etapas buvo – sportinės varžybos. Jose mums sekėsi puikiai, užėmėme trečiąją vietą ir buvome patenkinti savo rezultatais.

Antrais etapas – tai žinių patikrinimas. Turėjome žinoti viską apie nikotino žalą žmogaus organizmui ir sveiką gyvenseną. Šis etapas vyko mūsų mokykloje. Sprendėme kryžiažodžius ir atsakinėjome į klausimus. Taip pat pristatėme savo prevencinę veiklą, kurios metu dalijome lankstinukus, keitėme cigaretę į saldainį, piešėme plakatus atgrasinančius nuo rūkymo.

Trečiasis etapas - tai kūrybinė užduotis. Šiuo metu jai ruošiamės.

Dalyvaudami šiame projekte turėjome galimybę susipažinti su tabako žala žmogaus sveikatai.

Siūlome ir kitais metais aštuntokams dalyvauti šiame konkurse.

Kai aplanko Šv. Valentinas

Pilna malonių staigmenų, spalvinga ir linksma šventė vasario 14 dieną džiugino ,,Atžalyno“ mokyklos mokinius ir mokytojus. Kad šv. Valentinas būtų tą dieną ypač ,,dosnus“, pasirūpino 9 - tokai ir jų auklėtojos ( I. Gedvilienė, S. Jaselskytė, J. Šliažienė ir D. Eirošienė).

Maloniai nustebino šventės organizatorių išradingumas, puošiant mokyklą. Raudona spalva tądien ypač traukė akį - „amūrai“, balionai, užrašai, gėlės širdelės ir, žinoma, aprangos detalės. 9 - tokai palinkėjo visiems mylėti ir būti mylimiems ne tik vasario 14 - ąją, bet ir visus metus.

Vasario 16-osios paminėjimas

Nuo pat ankstaus vasario 15-osios ryto geriausi 5 - 7 klasių dailininkai piešė prie mokytojų kambario bendrą didelį piešinį, kuriame pavaizdavo gražiausias ir įsimintiniausias savo gimtojo miesto - Telšių vietas. Savo sugebėjimais pagerbę Vasario 16 - osios patriotinę dvasią jaunieji dailininkai sulaukė didelio dėmesio - jų piešinys papuošė mokyklos koridoriaus sieną.

Aktų salėje vyresnieji mokiniai plojo savo klasės draugams - skambėjo melodingos dainos apie Tėvynę, o jas lydėję skaitovų žodžiai dar kartą mums priminė, kad jaunoji karta neabejinga savo šalies ateičiai

Smagus šimtadienis!

Žvakučių šviesos nutviekstas koridorius intriguojančiai kvietė vasario 8-osios vakarą dvyliktokus ir mokytojus į aktų salę, kur tvyrojo paslapties, jaukumo ir būsimų linksmybių nuojauta. ,,100 žvaigždučių viešbutis“ su savo „aptarnaujančiu personalu“ laukė svečių...

„Įdomi tema, originalios ir linksmos užduotys,“- buvo sužavėti dvyliktokai, o mokytojai džiaugėsi savo mokinių nuoširdumu ir talentais. Visus sujaudino vienuoliktokų ir jų klasių vadovų- Viktoro Jurkaus (11A), Angelinos Streckienės (11B) ir Zitos Godeliauskienės (11C) pastangos padaryti šį šventinį vakarą įsimintinu: atminimo ženkleliai su mokyklos nuotrauka, pusatestačiai, videofilmas su gražiausiomis dvyliktokų mokyklinėmis nuotraukomis, gyva muzika, nuoširdus humoras užduočių metu, skoningai papuošti stalai su vaišėmis.

Susijaudinę abiturientai negailėjo padėkos žodžių savo pirmosioms mokytojoms Danutei Raudienei, Irmai Klaišytei (tylos minute buvo pagerbtas mokytojos Jūratės Vaitkaitienės atminimas), auklėtojoms Rasai Žutautienei (12A), Vidai Gauronskienei (12B) ir buvusiam auklėtojui Gintautui Jankauskui, kuris atvyko į Šimtadienį.

Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus palinkėjo dvyliktokams pačios didžiausios sėkmės egzaminuose, kurie jų laukia kaip sunkus ir atsakingas žinių patikrinimas ir jėgų išbandymas. Taip pat mokyklos vadovas apdovanojo atminimo dovanėlėmis pačias artistiškiausias ,,viešbučio darbuotojas - valytojas“ Petronėlę Pociutę (11C) ir Juliją Urvakytę (11C). Puiki merginų vaidyba linksmino dalyvius ir žiūrovus.

Be jokios abejonės šis renginys buvo vertas paties didžiausio dėmesio ir aukščiausio įvertinimo.

„Žeima, žeima, bėk iš keima!“

Vasario 5-osios rytą į mokyklą susirinkusius mokinius ir mokytojus ant laiptų pasitiko po spalvingais rūbais ir kaukėmis pasislėpę ,,Atžalyno“ „žydukai“- aštuntokai su savo šauniomis auklėtojomis Dalia Galminiene (8B), Laima Petrulaitiene (8C) ir Regina Aleksandravičiene (8D). Tą dieną netrūko mielinių blynų su arbata, kuriuos iškepė valgyklos darbuotojos, o taip pat Lašininio ( Žymanto Baranausko, 8B) ir Kanapinio (Vaidos Lekavičiūtės, 8D) ,,vaišių“- kumpio, lašinių, svogūnų ir duonos paskanavimui.

12-tą valandą į mokyklos stadioną, kur stovėjo Morė, ėmė rinktis smalsūs ir linksmi žiūrovai. Jie stebėjo Lašininio ir Kanapinio „dvikovą“, vaišinosi Užgavėnių patiekalais, šoko ir dainavo.

Sudeginus Morę daugelis juokavo, kad išvarė iš kiemo žiemą, kurios dar ir nebuvo. Skirstydamiesi žiūrovai ir dalyviai džiaugėsi, kad Užgavėnių papročiai dar nepamiršti.

Šviesoforo varžybos

Vasario 1 d įvyko pradinių klasių mokinių „Šviesoforo“ varžybos, kurias organizavo mokytoja S. Norkuvienė. Jose dalyvavo 2 - 4 klasių moksleiviai, geriausiai pasirodę savo klasėje. Varžybų metu mokiniai atliko 4 užduotis: sankryža, maketai, viktorina ir ženklai. Išrinkta nugalėtojų komanda: Erika Rožytė, 2c kl., Kornelija Kučinskytė, 2c kl., Elijus Petrulis, 3c kl., Giedrius Kazlauskas, 3c kl., Vilius Jankauskis, 4a kl., Akvilė Jasaitė, 4b kl., kuri apdovanota padėkos raštais. Ši komanda atstovaus mokyklą rajoninėse „Šviesoforo“ varžybose.

2008 m. sausio 31 d. įvyko mokyklos meninio skaitymo konkursas

Nugalėtojai

Pirmoji vieta:

Ričardas Čėsna, 6a kl. (mokytoja Z. Banienė),

Ieva Vaičiulytė, 11b kl. (mokytoja Z. Godeliauskienė).

Antroji vieta:

Gerda Vainoriūtė, 8b kl. (mokytoja Z. Banienė),

Dovydas Sidabras, 8c kl. (mokytoja Z. Banienė),

Tadas Budginas, 6a kl. (mokytoja Z. Banienė),

Andrius Slanina, 10a kl. (mokytoja A. Petkuvienė),

Viktorija Zaleckytė, 9a kl. (mokytoja D.Eirošienė).

Deimantė Končiūtė, 11c kl. (mokytoja Z. Godeliauskienė)

Trečioji vieta:

Antanas Klumbys, 5c kl. (mokytoja A. Arlauskienė),

Goda Paulauskaitė, 5d kl. (mokytoja Z. Godeliauskienė),

Petronėlė Pociutė, 11c kl. (mokytoja Z. Godeliauskienė),

Giedrė Narbutaitė, 12b kl. (mokytoja Z. Banienė),

Arvyda Rimšaitė, 12a kl. (mokytoja Z. Banienė).

Nugalėtojai apdovanoti mokyklos Padėkos raštais.

Meninio skaitymo konkurso nugalėtojai

Ričardas Čėsna 6a

Ieva Vaičiulytė 11b

 

Lankytojų skaitiklis