Klasių vadovai

  • PDF
  • Spausdinti
  • El. paštas

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos  klasių vadovai

2023-2024 m. m.

KlasėKlasės vadovo vardas, pavardė
1a Loreta Bugvilienė
1b Stanislava Norkuvienė
2a Aušra Gumuliauskienė
2b Eugenija Kavaliauskienė 
2c Gražina Jonikienė
3a Jūratė Petrulienė
3b Nijolė Šiurkuvienė
4a Irma Klaišytė
4b Irena Bugelienė
5a Vaiva Dacienė
5b Vilma Savicienė
6a Laima Petrulaitienė
6b Marytė Beinorienė
6c Loreta Jankauskienė
7a Asta Daukantienė
7b Dinara Dacienė
8a Jadvyga Martinkienė
8b Danguolė Eirošienė
Žarėnų skyrius
Rasa Kačinskienė
 

Lankytojų skaitiklis