2012-2013

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mieli mokytojai, mokiniai!

Atostogos – tai pati didžiausia vasaros šventė. Noriu visiems Jums palinkėti gražių ir saulėtų dienų, sveikatos, kad puikiai pailsėję ir su nauja energija pasitiktume naujuosius mokslo metus.

Direktorius Vytautas Vaitkus

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Dėl profilaktinių vaikų sveikatos patikrinimų

Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. mokiniai turi mokyklai pateikti informaciją apie profilaktinio savo sveikatos patikrinimo rezultatus t.y. pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Siekiant užtikrinti efektyvesnį profilaktinį vaikų sveikatos patikrinimą, 2013 m. gegužės 16 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-507 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d įsakymo Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a“ Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ pakeitimo, buvo patvirtinta nauja redakcija statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“

Esminis pokytis – privaloma odontologo konsultacija, kurios metu bus įvertinta dantų ir žandikaulių būklė (dantų dygimas, atlikta dantų ėduonies profilaktika, nustatyta ar nėra sąkandžio anomalijų).

Primename, kad dėl mokinio sveikatos pažymos reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją įprasta tvarka: iš anksto užsiregistruoti bei atvykti nurodytu laiku. Svarbu atminti, kad vaikas turi būti lydimas vieno iš tėvų. Be tėvų sutikimo vaiko sveikatos tikrinti negalima.

Norime atkreipti dėmesį, kad profilaktinio sveikatos patikrinimo pažyma galioja visus metus, o Lietuvos higienos norma HN21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nustato tik terminą iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pateikti profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus mokyklos visuomenės sveikatos specialistui.
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Gegužinės pamaldos Šv. Antano Paduviečio  katedroje

Mūsų mokyklos bendruomenė gražiai bendrauja ir bendradarbiauja su Šv. Antano Paduviečio katedros klebonu Domu Gatautu. Klebono ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jadvygos Dapšienės iniciatyva, baigiantis mokslo metams, gegužės 29 d. buvo suorganizuotos šv. Mišios už mokyklos bendruomenę.
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė klebonas Domas Gatautas. Skaitinį iš Šv. Rašto skaitė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus, visuotinę maldą meldė mokiniai ir mokytojai. Giesmes giedojo mokyklos mokinių choras vadovaujamas muzikos mokytojų Gintaro Vaitkaičio ir Laimos Petrulaitienės. Tai pat buvo giedamos Gegužinės pamaldos, prašoma Švč. Mergelės Marijos pagalbos ir užtarimo mokyklos bendruomenei. Ir mokiniai, ir mokytojai nuoširdžiai dalyvavo šv. Mišiose. Buvimas bendrystėje suteikė sielai džiaugsmo ir pakylėjimo.
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Akcija „Darom“

Prie jau tradicija tapusios aplinkosauginės akcijos „Darom“ prisijungė ir mūsų mokyklos bendruomenė. Pradinukai tvarkė savo klases. 5a ir 5b klasių mokiniai tvarkė aplinką apie mokyklą bei mokyklos bibliotekoje klijavo knygas ir tvarkingai jas sudėliojo į lentynas. 7a, 7b ir 7c klasių mokiniai rinko šiukšles ties Durbino upeliu. 6a ir 8a klasių mokiniai tvarkė pakeles nuo parduotuvės „Pas Stanislovą“ iki Telšių vandenys ir teniso kortų.
Mūsų mokyklos mokiniai ne tik rinko šiukšles, bet jas ir rūšiavo. Prie šios akcijos geranoriškai prisijungė ir šie mokytojai: R. Žutautienė, A. Daukantienė, L. Petrulaitienė, D. Galminienė, A. Nekrašius, D. Krauzienė, A. Petkuvienė, R. Narbutienė, I. Gedvilienė, J. Šliažienė, D. Eirošienė, L. Kuzminskytė, A. Fabijonavičiūtė ir pradinių klasių mokytojos.
Akcijos „Darom“ koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Savickienė.
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokinių fotografijų konkursas „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“

Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos 5 – 6 klasių mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojos, direktoriaus pavaduotojos ugdymui Jadvygos Dapšienės dalyvavo respublikiniame konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“. Konkursą organizavo Lietuvos Biblijos draugija ir Lietuvos katechetikos centras, bendradarbiaudami su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei Bernardinai.lt Šio konkurso pagrindinis tikslas - skatinti mokinius atpažinti ir pažinti bendražmogiškas, krikščioniškas vertybes, analizuojant Šv. Raštą.

Mokiniai analizavo Šv. Rašto ištraukas, išskyrė bendražmogiškąsias, krikščioniškąsias vertybes, įvardijo, kodėl šios vertybės svarbios, aiškinosi jų aktualumą šiandienos visuomenėje. Išdiskutuotas, aptartas vertybes pavaizdavo „Gyvuoju paveikslu“, nufotografavo ir išsiuntė konkurso organizatoriams. Konkurso vertintojai išrinko geriausius darbus. Bernardinai.lt skaitytojai taip pat turėjo galimybę išrinkti savo nominantus.

Gegužės 17 d. Vilniuje, Keistuolių teatre, įvyko šio konkurso laureatų pagerbimas. Maloni sėkmė lydėjo Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos komandas. „Atžalyniečiai“ 5 – 6 klasių amžiaus grupėje užėmė III vietą. Pelnė nominaciją už nuoširdumą bei nominaciją už simbolinę raišką. Taip pat pelnė Bernardinai .lt skaitytojų nominaciją „Populiariausias gyvasis paveikslas“. Lauretams didelį įspūdį paliko organizatorių dovanotas „Keistuolių“ teatro miuziklas „Juozapas ir jo stebuklingas apsiaustas“.

„Atžalyniečiai“ nuoširdžiai dėkoja Telšių Šv. Antano Paduviečio katedros klebonui Domui Gatautui už kelionės į baigiamąjį konkurso renginį parėmimą.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Europos diena

Gegužės 9 - ta minima Europos diena. Ši diena nebuvo pamiršta ir mūsų mokykloje. Piliečio žadintuvas nariai (vad. V. Nekrašienė) sveikino mokytojus su Europos diena ir prisegė Europos Sąjungos ženklą. Piliečio žadintuvo nariai I – X klasių mokinius klasėse pasveikino su Europos diena, padovanojo kiekvienai klasei po simbolinį balioną ir palinkėjo vienybės, tolerancijos, pilietiškumo. Piliečio žadintuvo narės Vydmantė Cirtautaitė, Gabija Šniaukaitė ir Simona Albrikaitė paruošė stendą apie Europos sąjungą.

Mūsų mokykla tradiciškai jau 7 metus dalyvauja Europos komisijos atstovybės, organizuojamame Respublikiniame žinių apie Europos Sąjungą konkurse. Mokykloje šį konkursą organizuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė. Europos egzaminą laikė 25 dešimtokai, 60 devintokų - aštuntokų ir 6 šeštokės – savanorės dalyvavo viktorinoje apie Europos Sąjungą.

Geriausiai Europos egzaminą išlaikė 10a klasės mokinys Aivaras Aušinskis, o viktorinoje daugiausia balų surinko šie mokiniai: Vydmantė Cirtautaitė (8a klasė), Deimantė Valentinavičiūtė (8b klasė) ir Giedrius Kazlauskas (8b klasė).

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mainų savaitė 2013

Mūsų mokykla jau trečius metus dalyvauja akcijoje „Mainų savaitė“, kurią organizuoja Telšių rajono mokinių parlamentas.

Į mūsų mokyklą atvyko atstovai iš Žemaitės gimnazijos. Atvykę mokiniai pristatė Žemaitės gimnaziją mūsų mokyklos mokiniams. Svečiams buvo surengta viktorina, parodyta programa. Žemaitės gimnazijos atstovams pristatyta mūsų mokykla, jos istorija papasakota mokyklos muziejuje. Mūsų mokyklos atstovai išvyko į „Ateities“ pagrindinę mokyklą.

Baigiamasis akcijos „Mainų savaitė 2013“ renginys vyko Telšių rajono savivaldybėje.

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Telšių ,,Atžalyno“ pagrindinė mokykla dalyvauja Europos inicijuotuose eTwinning projektuose

Š. m. balandžio 22 - gegužės 10 dienomis Lietuvoje vyksta renginiai, skirti tarptautiniam mokyklų bendradarbiavimui „Comenius dienos 2013 Europa tavo klasėje!”

Telšių „Atžalyno“ pagrindinė mokykla įsijungė į eTwinning ir Comenius dienas 2013. Gegužės 7 dieną pradinių klasių mokiniai buvo pakviesti į eTwinning projekto „Tautiniai papročiai, šokiai, dainos“ pristatymą. Skaidrėmis pristatyta mokyklos pateiktys projekto nariams. Tradicinis mokyklos renginys „Kaziuko mugė“, daina „Šaltyšius“, šokis „Šiaudų batai“.

Parodyta filmuota medžiaga kaip pateiktis atliko projekto partnerės. Kipras paruošė tradiciją „Kaziuko mugė“, Malta – liaudies šokį „Šiaudų batai“, Slovėnijos mokiniai lietuvių liaudies dainą „Šaltyšius“.

Pristatyta e-knyga „National traditions, dances, songs“.

Mūsų mokiniai paruošė Maltos šokį, Ispanų tradiciją. Šis projektas buvo labai sėkmingas ir pripažintas tarp geriausių Europoje. Mokyklą pasiekė apdovanojimai ir dovanėlės. Per renginį mokiniai buvo paskatinti ir apdovanoti. Tuo labai džiaugėsi.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p56942

Kiekvienas projekto veikloje dalyvavęs mokinys, gavo Nacionalinės paramos tarnybos pažymėjimus už sėkmingą eTwinning projekto ,,Tautiniai papročiai, šokiai, dainos“ vykdymą ir tarptautinį Melanos apdovanojimą. „Šis pažymėjimas įteiktas projektui, kuris skatina ryšius tarp skirtingų kultūrų, skirtingų žmonių, tarpkultūrinį supratimą“. Apdovanoti mokiniai:

Beržanskytė Otilija 3b, Brasas Elvinas 2c, Gricius Martynas 4a, Gustys Nerijus 3b, Javarauskas Justas 3b, Lingytė Ugnė 4b, Mickus Karolis 3b, Najulytė Daniela 4b, Petkutė Martyna 4a, Siminauskaitė Lukrecija 4b, Stangevičūtė Ina 3b, Šapaitė Monika 4b, Urniežutė Greta 3b, Valančius Martynas 3b, Žukauskas Vilius 3b, Motuzaitė Monika 4b, Mackevičiūtė Emilija 4b, Aušinskas Rokas 5a, Šarkis Gvidas 5a, Baltrukonytė Ieva 5a, Smilgytė Kamilė 4b, Bieliauskas Modestas 4a, Simanauskas Edas 5a, Semankevičius Lukas 5a, Stonys Edvardas 3b, Einikytė Greta 4b, Gaižauskas Ignas 4a

Šiais mokslo metais vykdytas projektas „Rožė vėjyje“. Partneriams pristatyta mokykla, miestas, Lietuva. Stebėti ir fiksuoti orai. Pateikti vaikų žaidimai žiemą. Susipažinta su partneriais per savęs pristatymą, savo šeimą, rašyti ir gauti Kalėdiniai, Velykiniai sveikinimai, pasikeista laiškais. Visi pradinukai kūrė projekto logotipą. Projekto veiklos buvo pateiktos parodėlėje mokyklos fojė.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p81196

Projektų koordinatorė mokykloje, pradinių klasių anglų kalbos mokytoja metodininkė Danutė Raudienė

 

Įrašai

Puslapis 1 iš 12

Lankytojų skaitiklis