2014-2015

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas
Vasara greita ir nuostabi
Mėgsta ją visi
Vasara tai mūsų paukščių čiulbesys,
Vasara tai greitas debesis,
Vasara skaisčios širdies gilumoje,
Viltys ir kelionės mano širdyje.

Marija Grybauskaitė

Visiems mokiniams, mokytojams, mokyklos darbuotojams linkiu šiltos bei smagios vasaros!

Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mokinių koncertas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje

Pirmą birželio sekmadienį yra švenčiama Tėvo diena. Kadangi mokykla kuria gražius bendradarbiavimo santykius su Bažnyčia, mūsų mokyklos mokiniai koncertavo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje.

Tądien „Bendraminčių“ ir Bažnytinės muzikos ansamblio būrelio nariai (vadovės direktoriaus pavaduotoja J. Dapšienė ir muzikos mokytoja L. Petrulaitienė) dovanojo mieliausius žodžius ir nuoširdžiausias giesmes visiems tėveliams. Programos dalyviai kvietė pasitikėti Dievu, savo Tėvu, nes Jis išklauso kiekvieną ir keičia žmonių gyvenimą. Buvo prašoma išgirsti Viešpaties balsą ir eiti Jo pramintu keliu.

Po programėlės atžalyniečiams nuoširdžiai padėkojo ir apdovanojo dovanėlėmis bažnyčios klebonas prelatas Juozas Šiurys.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Atsisveikinimas su mokykla

Birželio 5 d. su mokykla šiltai atsisveikino aštuntų ir dešimtos klasės mokiniai. Visų nuotaikos liūdnos, nes reikia palikti savo mokyklą ir pasirinkti tęsti mokslus gimnazijose ar stoti mokytis į profesines mokyklas. Kiekviena klasė parodė trumpą atsisveikinimo su mokykla programėlę.

Direktorius Vytautas Vaitkus pasidžiaugė mokinių pasiekimais moksle, olimpiadose, įvairiuose konkursuose ir įteikė padėkos raštus. Mokyklos bendruomenė jiems palinkėjo kuo geriausios sėkmės.

Renginį organizavo 9a klasės mokiniai ir klasės vadovė Dalia Galminienė.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pradinukų mokslo metų užbaigimo šventė

Gegužės 29 d. vyko pradinių klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė, kurią organizavo pradinių klasių mokytojos metodininkės Irma Klaišytė ir Irena Bugelienė. Renginį vedė 5a klasės mokinė Akvilė Gedvilaitė ir 3a klasės mokinė Rusnė Kulevičiūtė.

Nuotaikingą koncertą padovanojo Telšių muzikos mokyklos akordeonistai bei mūsų mokyklos mokiniai. Ketvirtokai prisiminė savo pirmuosius žingsnelius mokykloje ir pasidžiaugė linksmomis akimirkomis nuotraukose, kurios buvo demonstruojamos skaidrėse.

Pradinių klasių mokinius mokslo metų užbaigimo proga sveikino mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus ir pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė. Buvo įteikti padėkos raštai už puikų mokymąsi, lankomumą, aktyvią popamokinę bei sportinę veiklą. Ketvirtokams buvo įteikti pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimai.

„Bendraminčių“ narės Deimantė ir Agnė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

1-os vietos laimėtojai respublikiniame mokinių fotografijų konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“

Lietuvos katechetikos centras ir Lietuvos Biblijos draugija, bendradarbiaudami su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei Bernardinai.lt, jau trečius metus organizuoja ir vykdo konkursą – „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“.

Konkurso tikslas – skatinti mokinius atpažinti ir pažinti bendražmogiškas, krikščioniškas vertybes, analizuojant Šventąjį Raštą. Šiais metais buvo pasirinktos trys vertybės – bendrystė, ištikimybė ir džiaugsmas. Mokiniai analizavo Šv. Rašto ištraukas, išskyrė bendražmogiškąsias, krikščioniškąsias vertybes, įvardijo, kodėl šios vertybės svarbios, aiškinosi jų aktualumą šiandienos visuomenėje. Išdiskutuotas, aptartas vertybes pavaizdavo „Gyvuoju paveikslu“, nufotografavo ir išsiuntė konkurso organizatoriams. Vertinimo komisiją sudarė religijos, pedagogikos, meno ir fotografijos specialistai, kurie ir išrinko geriausius darbus. Bernardinai.lt skaitytojai išrinko savo nugalėtojus nominacijai: „Populiariausias gyvasis paveikslas“! Gegužės 22 d. Vilniuje, Lietuvos jaunimo teatre, įvyko šio konkurso laureatų apdovanojimas. Laureatai buvo apdovanoti asmeninėmis dovanėlėmis ir Jaunimo teatro spektakliu „Juzė dykaduonis“. Šis spektaklis paliko didžiulį įspūdį .

Maloni sėkmė jau trečius metus lydi mūsų mokyklos mokinius, kuriuos konkursui paruošia direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė. Jaunesniųjų mokinių amžiaus grupėje nuotrauka „Bendrystė“ laimėjo 1-ą ją vietą. Taip pat ši nuotrauka laimėjo nominaciją „Populiariausias gyvasis paveikslas“. Dalyviai nuoširdžiai dėkoja mokyklos bendruomenei, kurie savo balsais prisidėjo prie „Populiariausio gyvojo paveikslo“ rinkimo.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Šeimų diena

Gegužės 21 d. vakarą mūsų mokykloje vyko šventė, skirta pagerbti mokinių šeimas. Ta proga 1-10 klasių mokiniai dovanojo koncertą savo tėvams. Programą paruošė pradinių klasių mokytojos, muzikos mokytojai Laima Petrulaitienė ir Gintaras Vaitkaitis, šokio mokytoja Dinara Dacienė, technologijų mokytoja Jadvyga Martinkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė.

Renginį vedė 7-tos klasės mokinė Kotryna Dacytė ir 6-tos klasės mokinys Ignas Gaižauskas. Šventėje skambėjo dainos, buvo šokami šokiai, skaitomi posmai, demonstruojamos ekologinės mados. Visus sujaudino Aistės Šepikaitės ir jos mamos duetas „Pakylėk iki dangaus“ bei Jokūbo Beržinio ir jo tėčio atliekama daina „Tetuk, aš dar mažytis“. Puikų šokio numerį parodė „Superklasės“ titulą pelniusi 8b klasė. Mokiniai savo mamas ir tėčius nudžiugino ne tik įspūdingu koncertu, bet ir originaliomis dovanėlėmis. Buvo dovanojama padėkos atvirutė su saga. Saga pasirinkta kaip mamos rūpestingumo simbolis. Ši mintis kilo Mokinių tarybos nariams. Vieni mokiniai „kepė“ sagas Molinukų būrelyje, kiti kūrė padėkos žodžius, siuvo sagas ant atviručių.

Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus padėkos raštais apdovanojo aktyviausias šeimas, pasidžiaugė, kad tėvai nėra abejingi savo vaikų auklėjimui, mokyklai bei palinkėjo gražios vasaros ir smagių atostogų.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Futboliuko festivalis 

Gegužės 20 d. „Ateities“ pagrindinės mokyklos stadione buvo organizuojamas rajono futboliuko festivalis darželių ir mokyklų pirmų bei antrų klasių mokiniams. Mūsų mokyklą atstovavo keturios pirmokų ir antrokų komandos su mokytojomis N. Šiurkuviene ir D. Riškiene.

Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Telšių „Džiugo“ futbolo komandos žaidėjais, kurie organizavo futboliuko varžybas, žaidimus, estafetes. Jautėmės puikiai, pasisėmėme teigiamų emocijų, galėjome išbandyti kojos taiklumą, vikrumą, greitumą.
Šventės pabaigoje buvome apdovanoti dalyvių ženkleliais, komandos - futbolo kamuoliais. O svarbiausia - suvalgėme 1-ojo futboliuko festivalio firminį tortą.

Pradinių klasių mokytoja N. Šiurkuvienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

 Kvietimas

2015m. gegužės 21 d. (ketvirtadienį) 18 val. mokyklos aktų salėje vyks renginys, skirtas Šeimos dienai.
Maloniai kviečiame.

Mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus

 

Įrašai

Puslapis 1 iš 13

Lankytojų skaitiklis