2016-2017

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Dėl mokyklinės uniformos

Jau pagaminta mokyklinė uniforma.

Uniformas galima atsiimti darbo dienomis nuo 8.00 iki 13.00 val.

pas socialines pedagoges (117 kab.).

 

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

vasara

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pradinukų mokslo metų užbaigimo šventė

Gegužės 30 d. progimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių mokslo metų užbaigimo šventė. Šventę organizavo pradinių klasių vyr. mokytojos Diana Riškienė ir Eugenija Kavaliauskienė. Pirmoji pamoka buvo skirta aptarti pasiekimus ir pasidžaugti savo ir klasės draugų sėkme. Po to visos klasės atliko projektinius darbus „Skrydis į vasarą“.

Mokiniai gamino ir puošė oro balionus, kūrė linksmus ketureilius ir ruošėsi jų pristatymui. Kita šventės dalis vyko progimnazijos kieme. Klasių atstovai pristatė savo projektinius darbus, 3a ir 3b klasės mokiniai padainavo daineles „Pelė“ ir „Barzdukai“. Būrelio „Mados šokis“ nariai pašoko keletą šokių. Ketvirtokai padainavo atsisveikinimo su pradine mokykla dainą, o trečiokai jiems padovanojo atminimo dovanėles. Progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus pasveikino pradinukus sėkmingai baigus mokslo metus ir įteikė padėkas už puikų mokymąsi bei aktyvią popamokinę veiklą. 

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Svečiuose „Naujamiesčio“ mokykloje

Gegužės 29 d. būrelio „Mažosios mūzos“ artistai, vadovaujami pradinių klasių mokytojos Reginos Stulpinienės svečiavosi „Naujamiesčio“ mokykloje.  Šios mokyklos bendruomenei mažieji artistai padovanojo spektaklį „Aitvaro žiedas“. Po spektaklio vaikai buvo pavaišinti saldumynais.

Džiugu, kad šiltai bendradarbiaujame su savo kaimynais.

 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Respublikinis konkursas „Pažink Šventąjį raštą. Gyvieji paveikslai“

Lietuvos katechetikos centras ir Lietuvos Biblijos draugija, bendradarbiaudami su Lietuvos Švietimo ir Mokslo ministerija jau penktus metus organizavo ir vykdė respublikinį konkursą – „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji paveikslai“. Konkurso tikslas – skatinti mokinius atpažinti ir pažinti bendražmogiškas, krikščioniškas vertybes, analizuojant Šventąjį Raštą. Šiame konkurse mūsų  progimnazijos mokiniai dalyvauja jau penktus metus. Mokinius ruošia direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos mokytoja metodininkė Jadvyga Dapšienė. 

Džiugu, kad kiekvienais metais  „Gyvųjų paveikslų“ nuotraukos yra atrenkamos į finalą ir nominuojamos. Šiemet mokiniai analizavo  Šventojo Rašto ištraukas apie Žemės šeimininkų svetingumą ir nesvetingumą, aiškinosi Dangaus karalystės lobius ir išskyrė krikščioniškąsias vertybes, įvardijo, kodėl šios vertybės yra svarbios.

Gegužės pabaigoje Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, įvyko konkurso lauretų apdovanojimas. Mūsų komanda pelnė nominaciją „Už stilių ir ištikimybę“. Lauretai buvo apdovanoti padėkos raštais, asmeninėmis dovanėlėmis, pavaišinti saldumynais. O Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktoriai parodė spektaklį „Atžalynas“.

„Bendraminčių“ informacija

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Džiaugiamės šauniais progimnazijos matematikais

Kaip ir kasmet gabiausieji „Atžalyno“ progimnazijos moksleiviai savo matematines žinias ir loginį mąstymą tikrino dalyvaudami ir spręsdami parengtas užduotis rajono matematikos olimpiadoje. Sveikiname matematikos olimpiados nugalėtojus: Karolį Pocių – 1 vieta (5a kl., mokyt. V. Svotienė), Vitalijų Sosnovskį – 3 vieta (5a kl., mokyt. V. Svotienė), Matą Kreičmaną – 3 vieta (6b kl., mokyt. L. Liubienė).

Matematikos mokytojos R. Žutautienė ir A. Streckienė organizavo edukacinius konkursus „Olympis 2016 – Rudens sesija”, „Olympis 2017 – Pavasario sesija”. Dalyviams ir nugalėtojams, kurių buvo apie pusantro šimto, įteikti padėkos raštai, diplomai, medaliai.

Džiugu, kad mūsų progimnazijos mokiniai kiekvienais metais šauniai pasirodo tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra“. Šiemet geriausių rezultatų pasiekė Elijus Bagužas, (2b kl., mokyt. S. Norkuvienė), Arnas Lingė (3a kl., mokyt. E. Kavaliauskienė), Karolis Pocius (5a kl., mokyt. V. Svotienė), Emilis Račkauskas (5b kl., mokyt. R. Žutautienė), Lukas Žylius (5b kl., mokyt. R. Žutautienė), Matas Kreičmanas (6b kl., mokyt. L. Liubienė), Domantas Karpys (6b kl., mokyt. L. Liubienė), Tadas Serva (7a kl., mokyt. A. Streckienė), Airidė Mineikaitė (8a kl., mokyt. R. Žutautienė), Lukas Girdvainis (8b kl., mokyt. A. Streckienė), Nedas Liaudanskis (8a kl., mokyt. R. Žutautienė).

Taip pat sveikiname mūsų  mokyklos mokinius, dalyvavusius tarptautiniame matematikos konkurse „PANGEA 2017” ir patekusius į geriausiųjų Lietuvos matematikų dešimtuką: Vitalijų Sosnovskį (5a kl., mokyt. V. Svotienė), Matą Kreičmaną (6b kl. mokyt. L. Liubienė), Tadą Servą (7a kl. (mokyt. A. Streckienė). Moksleiviai apdovanoti diplomais.

Gegužės 20 d. 6b kl. mokinys Matas Kreičmanas (mokyt. L. Liubienė) sėkmingai dalyvavo  6-8 klasių Lietuvos moksleivių matematikos olimpiadoje.

Tikiuosi, kad ateityje mūsų mokyklos mokiniai sieks dar geresnių rezultatų. Linkiu jiems sėkmės!

Gamtos ir tiksliųjų mokslų metodinės grupės pirmininkė Angelina Streckienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Susitikimas su būsimais pirmokais ir jų tėveliais

Gegužės 23 d. būsimi pirmokai ir jų tėveliai atėjo susipažinti su progimnazija.  Vaikams užsiėmimus vedė būsimos pirmokų mokytojos Nijolė Šiurkuvienė ir Regina Stulpinienė.  Tuo tarpu tėveliai dalyvavo susitikime su direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšiene, spec. pedagoge-logopede Jūrate Šiaudkuliene ir soc. pedagoge Laima Kuzminskyte. Susitikimo metu buvo pristatyta progimnazijos veikla, mokomųjų dalykų vertinimas, neformalusis vaikų švietimas, socialinės pedagoginės ir logopedinės pagalbos teikimo etapai. 

Tikimės, kad būsimieji pirmokai progimnazijoje jausis gerai ir saugiai, patirs mokymosi džiaugsmą bei sėkmę. O su tėveliais nuoširdžiai ir prasmingai bendradarbiausime. Tik bendros – tėvų ir progimnazijoje dirbančių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, administracijos – pastangos leis pasiekti geriausių rezultatų, plėtojant dvasines, intelektines ir fizines vaikų galias, ugdant aktyvų, kūrybingą, atsakingą pilietį, kuris įgis kompetencijas, būtinas sėkmingai socialinei integracijai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tėvų ir mokinių žiniai!

Mokyklinės uniformos matavimai vyks  gegužės 23 d. (antradienį) choreografijos klasėje nuo 14 val. iki 18 val.

Būsimiems pirmokams numatomas laikas 16-18 val.

Būtinas 10 eurų avansas.

Direktorius Vytautas Vaitkus

 

Įrašai

Puslapis 1 iš 13

Lankytojų skaitiklis