2019-2020

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Sveikiname jaunuosius vertėjus

Jau daugiau kaip dešimtmetį mūsų progimnazijos mokiniai dalyvauja respublikiniame Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuojamame vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“, kuris vyksta vasario mėnesį. Konkurso dalyviai verčia tekstus pasirinktinai iš anglų ar rusų kalbų į lietuvių kalbą. Džiaugiamės, kad ir šiais metais mūsų mokinių pavardės vėl puikuojasi vertimų konkurso nugalėtojų sąraše.

Jaunųjų vertėjų konkurse sukauptas rusų kalbos žinias sėkmingai pritaikė 8a ir 8b klasės mokiniai Agnė Kaveckytė, Nedas Labanauskis, Vilius Petkevičius. Anglų kalbos tekstą labai gerai išvertė 8a klasės mokinė Julija Mažonaitė, 6b klasės mokinė Gabija Jonauskytė, 5a klasės mokinė Kamilė Varankovaitė, 3a klasės mokinys Nedas Višniauskas,. Jie apdovanoti respublikinio Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo žvilgsnis“ diplomais.

Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Asta Daukantienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Šviečiamasis renginys „Augink, rūpinkis, mylėk“

Telšių „Atžalyno“ progimnazijos3a klasės mokiniai, vykdydami Šviečiamosios gyvulininkystės programą, dalyvavo šviečiamajame renginyje „Augink, rūpinkis, mylėk“. Mokiniai aplankė Rasos Rutkauskienės ūkį Kelmės rajone, susipažino su mėsinės gyvulininkystės ūkiu, ūkininko darbais.

Ūkininkas Arūnas Rutkauskas papasakojo, kaip drauge su šeima pradėjo kurti mėsinės limuzinų veislės galvijų ūkį, kaip jį plečia iki šiol ir kad dideli pagalbininkai ūkyje yra jų vaikai. Mokiniai atidžiai klausėsi pasakojimo, uždavinėjo klausimus.

Daug gerų emocijų vaikams suteikė ramaus būdo galvijų glostymas, dekoratyvinių mini ožiukų nešiojimas ir jų maitinimas karklo šakelėmis. Išvykos pabaigoje mokinai džiaugėsi gražuoliais poniais, vaišino juos obuoliais. Patyrę gerų emocijų ir daug sužinoję apie gyvulininkystės ūkį, mokiniai linksmi grįžo namo.

3a klasės mokytoja Jūratė Petrulienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Trečiokai kūrė Žemaičių muziejaus „Alka“ logotipą

Žemaičių muziejaus „Alka“ bendruomenė, bendradarbiaudama su specialistais, kuria Žemaičių muziejaus „Alka“ logotipą – ženklą, kuris turi atspindėti ir aktualizuoti institucijos istorinę svarbą, aktualumą bendruomenei, įvairiapusiškumą. Vienas muziejaus veiklos tikslų – skatinti mokinius domėtis išskirtine Žemaitijos regiono praeitimi, ugdyti patriotiškumą ir pilietiškumą bei kūrybiškumą.

Todėl Telšių rajono vaikai buvo pakviesti prisidėti prie muziejaus ženklo kūrimo ir tapti savo krašto istorijos dalimi. Nuo balandžio 4 iki gegužės 15 dienos muziejuje „Alka“ vyko konkursas „Sukurk ženklą savo muziejui“. „Atžalyno“ progimnazijos 3 a klasės mokiniai aktyviai įsitraukė į ženklo kūrimą: piešė, fotografavo, lipdė ir siuntė darbus muziejui. Birželio 3 dieną  muziejuje „Alka“ vyko konkurso laureatų ir jų mokytojų  pagerbimo popietė. Keturi 3a klasės mokiniai: Ernas Šarkis, Arijus Vaclovas Jonušas, Justė Kubiliūtė, Mykolas Kimbaras, ir mokytoja J. Petrulienė apdovanoti padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis.

3a klasės mokytoja Jūratė Petrulienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Mylimiausi herojai

„Atžalyno“ progimnazijos 1 – 8 klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, vasario – kovo mėnesiais piešė mėgstamiausius pasakų herojus. Jų piešiniai skirti Tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. Buvo siekiama skatinti knygų skaitymą, plėtojant komunikavimo, socialinę, pažinimo, meninę kompetencijas.

Praktinėse veiklose buvo ugdomi gebėjimai rišliai komunikuoti gimtąja kalba, plečiamos mokinių žinios apie pasakas, knygų atsiradimą, puoselėjamas kūrybiškumas, piešiant mylimiausią pasakų herojų įvairia piešimo technika. Veiklas organizavo ir vedė mokyklos švietimo pagalbos specialistės Jūratė ir Renata bei mokyklos bibliotekininkė Aušra.

Visi vaikų piešiniai sudėti į skaitmeninę knygą. Siūlome ja pasidžiaugti ir įvertinti mūsų mokyklos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybiškumą.

Skaitmeninę knygą rasite čia.

Logopedė Jūratė Šiaudkulienė ir specialioji pedagogė Renata Kulevičiūtė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Respublikinis konkursas „Sidabro vainikėlis“

Šiais metais jau aštuntą kartą yra rengiamas Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“, suteikiantis galimybę kiekvienam mokiniui parodyti savo dailiųjų amatų įgūdžius, įgytus stebint tėvų, senelių, vietos meistrų darbą, dirbant kartu su mokytojais ir tobulėjant. Kitaip ir būti negali, nes 2020-ieji paskelbti Tautodailės metais.

Mūsų progimnazijos mokinių neformaliojo švietimo būrelis „Molinukai“, vadovaujamas mokytojos Reginos Aleksandravičienės, tautodailės tradicijas puoselėja išradingai ir su meile. Trijų mokinių darbai rungėsi „Sidabro vainikėlio“ parodoje-konkurse Telšių regiono ture kartu su moksleivių darbais iš Mažeikių, Plungės, Telšių, Kretingos, Šiaulių, Kelmės rajonų ir Šiaulių miesto savivaldybių. Emilė Bagužaitė (3a kl.) ir Vironika Shalin (4a kl.) tapo I vietos nugalėtojomis 9 – 14 metų vaikų amžiaus grupėje. Ema Bytautaitė (4a kl.) savo amžiaus grupėje užėmė II vietą. Emilei atiteko ir žiūrovų simpatijos. Sveikiname talentingas mergaites, jų mokytoją ir linkime sėkmės respublikiniame etape, kovojant dėl geriausiųjų vardo ir sidabrinio vainikėlio!

„Bendraminčiai“

EMILĖS BAGUŽAITĖS DARBŲ SĄRAŠAS

Kūrinio pavadinimas Sukūrimo metai Medžiaga, technika Matmenys
Iš močiutės pasakų      
Močiutė ir anūkė 2019 molis, glazūros h 16
Lapė 2019 molis, glazūros h 16, l 21
Lapiukas (švilpynė) 2019   h 6
Ožiukas (švilpynė) 2019   h 8
Paukšteliai (švilpynės) 2019   h 7
Kiškelis (švilpynė) 2020   h 6
Meškutis 2020   h 6
Auksinė žuvelė 2019   h 12; l 20

 

EMOS BYTAUTAITĖS DARBŲ SĄRAŠAS

Kūrinio pavadinimas Sukūrimo metai Medžiaga, technika Matmenys
Užgavėnės      

Kaukės : „Diedas“ , „Mergelė“

2019 molis, glazūros, pakulos h 25, h 26
Morė 2019 molis, glazūros h 21
Trys „žydukai“ 2020 molis, glazūros h14-15

 

VIRONIKOS SHALIN DARBŲ SĄRAŠAS

Kūrinio pavadinimas Sukūrimo metai Medžiaga, technika Matmenys

Švilpynės (10 vnt.) pagal lietuvių liaudies dainelę „Turėjo bobutė žilą oželį”

     
Bobutė 2019 molis, glazūros h 20
Oželis 2019 molis, glazūros h 8
Du vilku pilku 2019 molis, glazūros h 6,7
Visi paukšteliai 2019-2020 molis, glazūros h 6-8
Pelėda viena 2020 molis, glazūros h 8
Avinėlis 2020 molis, glazūros h 8
Žiurkė 2019 molis, glazūra h  22
 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tarptautinis eTwinning projektas „Be eco- friendly, eTwinner!”

Vaikai visame pasaulyje siekia gyventi švarioje aplinkoje. Augdami jie pradeda kreipti dėmesį į aplinkosaugos problemas. Įsitraukti į aplinkosauginę veiklą mokyklas skatina dalyvavimas projektuose – tai leidžia perimti gerąsias praktikas iš kitų organizacijų ir suteikia prieigą prie platesnių neformalaus ugdymo išteklių. 

Vienas iš tokių projektų – „Be eco- friendly, eTwinner!”, kuriame dalyvavo Telšių „Atžalyno“ progimnazijos 5a klasės mokinių komanda. Šis projektas vyko aštuonis mėnesius ir jo pradžia nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio. Projekte dalyvavo apie 180 7-16 metų amžiaus mokinių, 24 mokytojos iš 10 skirtingų šalių. Kiekvieną mėnesį projekto dalyviai atliko įvairias veiklas, kuriose diskutavo apie aplinkosaugą, prikėlė antram gyvenimui nebereikalingus daiktus, panaudodami IKT įrankius kūrė logotipus, atvirutes ir plakatus. Projekto metu mokiniai pagilino skaitmenines, individualias asmenines, socialines arba santykio kūrimo ir palaikymo, dalykines kompetencijas.

https://www.youtube.com/watch?v=XweI9YMZgh4&feature=youtu.be

Mokytojos K. Bagužienė ir J. Martinkienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tarptautiniai projektai progimnazijoje

Progimnazijoje 2019 – 2020 m. m. vykdomas Erasmus+ projektas „Little gazes at great at great artwork“ „Mažas žvilgsnis į didįjį meną“, kuris yra integruotas į eTwinning projektų platformą. Ją naudojame projekto veiklų viešinimui.

Nuo pat rudens progimnazijos bendruomenė aktyviai įsijungė į projekto veiklas. Žiemą ruošėmės kelionei su mokiniais į Belgiją, kur turėjo susitikti mokinių ir mokytojų grupės iš keturių partnerių ugdymo įstaigų iš Ispanijos (projekto koordinatoriai), Latvijos ir mūsų progimnazijos. Visas mūsų veiklas pristabdė karantinas. Projektų koordinatoriai iš visų ugdymo įstaigų palaiko ryšius, laukiame Ispanijos NA sprendimo apie tolesnį projekto vykdymą. Džiugu, kad mes ir mūsų partnerių įstaigos sėkmingai įveikia iššūkius. Visos įstaigos dirba nuotoliniu būdu. Mūsų progimnazijos mokinių eTwinning grupė nagrinėjo projektą, dar kartą prisiminė mūsų progimnazijos ir partnerių atliktas veiklas. Dirbdami nuotoliniu būdu sukūrėme linkėjimus partneriams. Vaikai piešė piešinius ir rašė linkėjimus. Dabar laukiame naujų mokslo metų ir atnaujintos projektinės veiklos.

Koordinatoriai sutarėme, kad pateiksime projektą eTwinning ženklelio apdovanojimui už šių metų atliktas veiklas.

Nuoroda į projektą: https://sites.google.com/view/calebeli1921

Projekto koordinatorė progimnazijoje Danutė Raudienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Skelbiamas konkursas

Telšių rajono savivaldybė skelbia konkursą Telšių „Atžalyno“ progimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

 

Įrašai

Puslapis 1 iš 14

Lankytojų skaitiklis