2020-2021

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

„eTwinning“ nacionaliniai apdovanojimai 2021

2021 m. rugpjūčio 25 d. įvyko „eTwinning“ nacionaliniai apdovanojimai 2021“ VU Kairėnų botanikos sode. Juose dalyvavo 150 mokyklų vadovų, mokytojų ir kitų švietimo darbuotojų, dalyvaujančių programoje „eTwinning“. Šių mokytojų veikla „eTwinning“ projekte buvo įvertinta Nacionaliniu kokybės ženkleliu ar „eTwinning“ mokyklos ženkleliu.

Susirinkusiuosius pasveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Julius Lukošius, švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė, direktoriaus pavaduotoja Žana Orlova. Pranešimą „Neurolyderystė: kaip skatinti motyvaciją bei sąmoningai priimti sprendimus?“ skaitė mokslų daktarė vartotojų neuromokslo srityje Dalia Bagdžiūnaitė. Koncertavo grupė „Rondo“. Įvyko mokytojų ir mokyklų apdovanojimai. Džiaugiuosi  buvusi pagerbta šiame renginyje, įteikiant  nacionalinį eTwinning ženklelį.

Danutė Raudienė, „eTwinning“ koordinatorė progimnazijoje

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas
Aštuntokų paskutinis skambutis

Birželio 23-iosios rytą progimnazija vėl aidėjo nuo mokinių balsų. Aštuntokai, mokytojai, tėveliai rinkosi į Paskutinio skambučio šventę, kurią organizavo ir vedė septintokai bei jų klasių vadovai Marytė Beinorienė ir Gintaras Vaitkaitis.

Aštuntokams buvo įteikti Pagrindinio ugdymo baigimo pažymėjimai ir padėkos už puikų mokymąsi, aktyvią popamokinę veiklą. Jaunuosius abiturientus sveikino progimnazijos direktorius Kęstutis Saplinskas, direktoriaus pavaduotoja Virginija Svotienė, direktoriaus pavaduotoja Jadvyga Dapšiėnė, klasių vadovės Dalia Galminienė, Asta Daukantienė, Laima Baltrukonienė, etikos ir istorijos mokytoja Vilma Savickienė, tėveliai. Aštuntokai ir jų tėveliai dėkojo mokytojams už jų triūsą, gražiausius „Atžalyne“ praleistus metus. Padėkos įteiktos ir šauniausių aštuntokų tėveliams: J. ir K. Beržiniams, G. ir A. Šapalams, J. ir P. Miniotams, T. ir D. Girkontams bei R. ir E. Vavilovams. Jokūbui Beržiniui ir Liepai Bendoraitytei buvo patikėta nuleisti progimnazijos vėliavą. Aidint būgnų garsams aštuntokai palydėti į vasarą. Linkime jiems didžiausios sėkmės tolimesniame kely!

„Bendraminčiai“

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Pradinukai linksmai svajodami užbaigė mokslo metus

Kaip ir visiems mokiniams, taip ir mūsų progimnazijos pradinukams šie mokslo metai buvo kitokie. Nelengva buvo mokytis nuotoliniu būdu. Negana to, mokslo metai buvo ilgesni ir pasibaigė tik birželio 16 dieną. O pasibaigė jie linksmai ir pasvajojant. Yra susiklosčiusi tradicija, kad mokslo metų užbaigimu rūpinasi trečiokai su savo mokytojomis.

Paskutinioji mokslo metų diena prasidėjo nuo trumpalaikio projekto vykdymo. Visos 1–3 klasės ryte gavo po didelį popieriaus lapą su pavadinimu „Vasaros svajonės“. Su savo mokytojomis vaikai svajojo, ką per vasarą norėtų nuveikti, pamatyti, aplankyti, su kuo susipažinti ar ką paragauti. Visa tai jie aprašinėjo, piešė ir „sutupdė“ į bendrą klasės svajonių plakatą.

Tuo metu ketvirtokams paskutiniąją pamoką vedė jų mokytojos Jūratė ir Nijolė. Po pamokos trečiokai pakvietė ketvirtokus į Paskutinio skambučio pradinėje mokykloje šventę. Šventėje dalyvavo progimnazijos direktorius Kęstutis Saplinskas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė. Jie pasveikino mokinius, pasidžiaugė jų pasiekimais. Gavę Pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus, buvo palydėti į savo klases.  

Vėliau visi pradinukai susirinko į progimnazijos kiemą. Šventė tęsėsi. Vaikai dainavo, šoko, deklamavo, pristatinėjo vasaros svajones. Vaikus sveikino, pasiekimais džiaugėsi progimnazijos direktorius, pavaduotoja. Skambant dainai „Vasarėlė, vasarėlė“ ir skraidant muilo burbulams, pradinukai išsiskirstė atostogauti.

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Eugenija Kavaliauskienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Integruotas projektas „Žaidžiu, judu – sveikai gyvenu“

3b klasės mokiniai kartu su Naujamiesčio mokyklos 5–6 lavinamosios klasės mokiniais vykdė trumpalaikį metų projektą „Žaidžiu, judu – sveikai gyvenu". Įvyko du bendri renginiai: bėgimas Masčio ežero pakrante „Už draugystę ir laimingą vaikystę“ ir sporto šventė „Judėkime kartu – tai daryt labai smagu".

3b klasės mokytoja Diana Riškienė

 

Paskutinis skambutis

 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

MALONIAI KVIEČIAME 

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Būrelis „Piliečio žadintuvas“ aplankė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Telšių skyriaus narius

Šiais metais Lietuva minės 80 metų nuo 1941 m. birželį prasidėjusių Lietuvos gyventojų trėmimų į Sibirą bei kitas atšiaurias vietoves. Būrelio Piliečio žadintuvas“ nariai su vadove Vilma Savickiene aplankė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių Telšių skyriaus narius. Apsilankymo metu buvę tremtiniai papasakojo savo istorijas: kada ir kur buvo ištremti, kokius sunkumus teko ištverti, kaip jiems pavyko sugrįžti į Lietuvą. 

Šis susitikimas buvo jautrus. Buvę tremtiniai ašarojo, prisimindami skaudžius savo gyvenimo įvykius. Ašarojome ir mes, klausydami jų pasakojimų. Pabaigoje visi kartu sudainavome tremtinių dainą  „Aš verkiau parimus“. Buvusius tremtinius pagerbėme atminimo atvirukais su simboliu „Gyvybės medis“. Atvirukus gaminti padėjo dailės mokytoja Ligita Kaziukonė su savo mokiniais. Iš viso buvo padovanota 40 atvirukų. Visi jie skirtingi ir unikalūs. Mokiniai buvo maloniai nustebinti politinių kalinių ir tremtinių Telšių skyriaus pirmininkės Reginos Chmieliauskienės įteiktomis dovanomis. Jiems buvo padovanotos gėlių puokštės su neužmirštuolėmis. O būrelio vadovei ponia Chmieliauskienė padovanojo Stanislovo Abromavičiaus išleistą knygą „Tremties vaikai“. Atsisveikindami ir linkėdami vieni kitiems  sveikatos, nutarėme ir toliau palaikyti glaudžius ryšius. Buvę tremtiniai pažadėjo rudenį atvykti į mokyklą ir  papasakoti mokiniams, koks gilus buvo tėvynės ilgesys ir meilė savo gimtajam kraštui.

Istorijos mokytoja ir „Piliečio žadintuvo“ vadovė Vilma Savickienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Nacionalinė teisės žinių olimpiada

Šiais metais Lietuvoje nuotoliniu būdu buvo organizuojama Nacionalinė teisės žinių olimpiada. Telšių ,,Atžalyno“ progimnazijos mokiniai, paraginti istorijos mokytojos Vilmos Savickienės, aktyviai joje  dalyvavo. Olimpiada vyko dviem etapais. Pirmas etapas vyko gegužės 20 dieną. Iš mūsų mokyklos dalyvavo 34 5–8 klasių mokiniai. Antras etapas vyko birželio 4 dieną ir  jame dalyvauti buvo pakviesta 13 mokinių. Olimpiadoje buvo pateikti 28 testo ir 2 atviri klausimai.

Iš mūsų mokyklos daugiausia balų (23 balus) surinko 7a kl. mokinys Dovydas Dužinskas.

Vienu balu atsiliko 8c kl. mokinė Austėja Tolytė, surinkusi 22 balus. 21 balą surinko 6b kl. mokinys Jokūbas Dacys. Taip pat II etape dalyvavo 5b kl. mokinė Aistė Brazauskaitė, 6b kl. mokiniai Matas Navikas, Matas Kulevičius ir Dominykas Juška, 7b kl. mokinė Gabija Jonauskytė, 8c kl. mokinės Uršulė Šapalaitė ir Urtė Tamavičiūtė. Sveikinu visus, dalyvavusius neeilinėje nacionalinėje olimpiadoje!

Istorijos mokytoja Vilma Savickienė

 
 • PDF
 • Spausdinti
 • El. paštas

Tarptautinė vaikų gynimo diena bendradarbiaujant su Naujamiesčio mokykla

Jau keletą metų vyksta mūsų progimnazijos šiltas bendradarbiavimas su Naujamiesčio mokykla. Birželio 1-ąją dieną mūsų progimnazijos mokiniai svečiavosi Naujamiesčio mokykloje. 4a, 4b ir 3a klasės mokiniai Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga padarė gražius sveikinimo atvirukus Naujamiesčio mokyklos mokiniams. 

Pirmų klasių mokiniai, pradinių klasių choras „Atžalynukai“  ir ansamblio nariai padovanojo keletą dainų. Net tris smagius šokius sušoko būrelis „Mados šokis“. Atsidėkodama Naujamiesčio mokyklos bendruomenė visus mokinius, dalyvavusius programoje, pavaišino saldumynais. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jadvyga Dapšienė

 

Įrašai

Puslapis 1 iš 13

Lankytojų skaitiklis