Mylėkime savo gimtąją kalbą!

Anot VLKK pirmininkės V. Meiliūnaitės, „kalba pirmiausia yra žmonės. Tam, kad kalba būtų gyva, ją turi vartoti žmonės. Didžiąją įtaką lietuvių kalbai daro toli gražu ne kalbininkai, o tie, kas kiekvieną dieną kalba lietuviškai, kas mokosi lietuviškai ir tai daro iš meilės, o ne iš pareigos”.

Prieš žiemos atostogas 5–8 klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytojomis vykdė įvairias veiklas, skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Vasario 14 dieną 8a klasės mokiniai dalyvavo protmūšyje „Kalba – mūsų turtas“. Vasario 15 dieną vyko netradicinės pamokos – „Eilėraščių apie Lietuvą ir gimtąją kalbą raiškiojo skaitymo rytmečiai“. Mokinių ir mokytojų skaitomos bei deklamuojamos eilės atvėrė poetinį lietuvių kalbos pasaulį ir pakylėjo aukščiau kasdienybės.

Taigi, tomis dienomis mūsų gimtoji kalba pačiu gražiausiu ir prasmingiausiu pavidalu pasiekė kiekvieno progimnazisto širdį, jau pasiruošusią švęsti Vasario 16-ąją.

Lietuvių k. ir lit. mokytoja Jūratė Šliažienė

 

 

Dėmesio!

Siūlome prasmingą darbą ergoterapeutui /-ei darbui su vaikais - vertinti ir lavinti vaiko funkcinę būklę, sensorines, motorines ir pažinimo funkcijas; sudaryti ergoterapijos planą, parinkti ergoterapines priemones ir įvertinti jų poveikį; konsultuoti tėvus ar kitus įgaliotus atstovus.

Mes vertiname Jūsų įgūdžius bei siūlome palankią darbo aplinką Jūsų profesiniam tobulėjimui. Prisijunkite prie Telšių „Atžalyno“ progimnazijos darnaus darbuotojų kolektyvo nuo 2024 metų rugsėjo mėnesio. Darbo sutartis 12 mėnesių, pilnu etatu.Būtina turėti galiojančią ergoterapeuto licenciją.

CV siųskite šiuo elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai  ir mes susisieksime su Jumis.

 

 
TUM

 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. 

Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Telšių rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas, infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas, mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas.

Lyderystės veikiant sričiai numatoma skirti apie 200 tūkst. Eur. Šios lėšos bus naudojamos sukurti mokinių kritinį mąstymą ir demokratiškumą skatinančią erdvę „Design thinking“, organizuoti mokymus, kompetencijų stiprinimą vadovams ir pedagogams lyderystės, bendradarbiavimo srityse, įdiegti 360° grįžtamąjį ryšį mokyklose, diegti mentorystės kultūrą rajone (Mentorių grupės steigimas), vesti edukacijas ir lyderystės mokymus rajono mokiniams.

Įtraukliojo ugdymo sričiai suplanuota apie 840 tūkst. Eur. Numatytos veiklos: pritaikyti mokyklų patalpas neįgaliesiems (sanitarinius mazgus, pandusus, laiptų keltuvus, liftus), įrengti sensorines patalpas, įsigyti įrangą ir mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, įdiegti diferencijuoto ir individualizuoto ugdymo modelį su Scoolsy platforma, pravesti mokymus pedagogams ir vadovams, bendradarbiauti su neįgaliųjų asociacijomis, mokyklomis, vykdančiomis įtraukųjį ugdymą šalyje ir užsienyje bei sukurti mobilią įtraukiojo ugdymo ekspertų grupę.

Kultūrinio ugdymo sričiai skiriama apie 540 tūkst. Eur. Iš šių lėšų planuojama sukurti multimedijų centrą, nupirkti lauko instrumentus, įrangą multimedijų centrui, kelti vadovų ir pedagogų kvalifikaciją kultūrinio ugdymo, vizualinių medijų panaudojimo srityse, vykdyti kino, muzikos, skaitmeninių multimedijų kūrimo ir demonstravimo veiklas, mokyti mokinius medijų raštingumo.

STEAM ugdymo sričiai suplanuota apie 1,1 mln. Eur. Už šias lėšas bus įrengti STEAM kabinetai, informacinių technologijų klasės, „lauko klasė“, nupirkti baldai, IKT priemonės, laboratorijų įrangos, įsigytos personalizuoto ugdymo platformos licencijos, keliama mokytojų kvalifikaciją STEAM srityje, parengti integruotų STEAM laboratorinių darbų aprašai, vykdyti projektinius darbus su Vilnius TECH „Ateities inžinerija“, organizuoti konkursus, olimpiadas mokiniams, vesti interaktyvias, personalizuotas STEAM pamokas ir kt.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis: nuo 74,85 proc. (6-10 balų) iki 78,85 proc. (6-10 balų);
  2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis: nuo 19,02 proc. (6-10 balų) iki 28,02 proc. (6-10 balų);
  3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis:nuo 6,99 proc. iki 2 proc.;
  4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose: (nuo 11,24 iki 11,8);
  5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
Išaugusi švietimo pagalbą gaunančių mokinių dalis (nuo 51,60 proc.  iki 78 proc.), 27,86 proc. – neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių skaičius (nuo 57,14 proc. iki 85 proc.), 7,42 proc. – tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (nuo 82,58 proc. iki 90 proc.).

 

 

Nuotaikingas Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 15-osios rytą progimnazijos bendruomenė rinkosi į fojė minėti Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos. Renginį nuotaikinga daina „Mano vardas Lietuva“ pradėjo 3a klasės solistė Reda Rudnikaitė. 1918 metų vasario įvykius iškilmingai pristatė 5b klasės mokinė Gabrielė Bagužaitė ir septintokai Gytis Vilkas ir Domas Žaronskis. Darniai sugiedota Tautiška giesmė. 

Tą dieną mokytojai ir mokiniai dabinosi tautine atributika, mokyklos erdves puošė šventiniai stendai, pertraukų metu per radiją skambėjo patriotinės dainos.  Akis džiugino per tikybos pamokas antrokų ir ketvirtokų su meile pagaminti knygų skirtukai, skirti Lietuvos valstybės atkūrimui.

Už gražią šventę dėkojame direktoriaus pavaduotojai Jadvygai Dapšienei, istorijos mokytojai Vilmai Savickienei ir muzikos mokytojai Laimai Petrulaitienei.

„Bendraminčiai“

 

 

Akcija „Radarom!“

Vasario 15 dieną būrelio „Jaunimo erdvė“ nariai, vadovaujami mokytojos Astos Daukantienės, progimnazijoje organizavo akciją „Radarom!“ – kepė gardžius skanumynus ir už juos surinktus pinigus paaukojo Ukrainos kariams, ginantiems savo ir mūsų laisvę. Progimnazijos bendruomenė aukojo noriai: iš viso surinkta 250 eurų. Dėkojame organizatoriams ir dalyviams už pilietiškumą!

„Bendraminčiai“

 

 

Netradicinė pamoka „Aš pažįstu Lietuvą“

Vasario 15 dieną 1a ir 1b klasėms vesta netradicinė pamoka-viktorina „Aš pažįstu Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. Mokiniai pasiskirstė komandomis ir stengėsi kuo teisingiau atsakyti į viktorinos klausimus apie Lietuvą. Po viktorinos pasidžiaugėme puikiomis žiniomis ir pasivaišinome saldžiomis dovanomis.

1a klasės mokytoja Loreta Bugvilienė

 

 

Projekto „Bendradarbiaujančios klasės“ šventinė pamoka

Jau antrus metus iš eilės 2a klasė dalyvauja VšĮ Mokyklų tobulinimo centro projekte ,,Bendradarbiaujančios klasės“. Šiemet mūsų mokyklos antrokai per nuotolinę integruotą lietuvių kalbos, dailės ir technologijų pamoką susitiko su Klaipėdos rajono Vėžaičių pagrindinės mokyklos antrokais. Pamoka buvo skirta Vasario 16-ajai paminėti. Smagu mokiniams kartu dirbti ir švęsti.

2a klasės mokytoja Aušra Gumuliauskienė

 

 

Valentino diena

Švęsti Valentino dieną – viena gražiausių progimnazijos tradicijų. Šiemet mokinių savivalda, vadovaujama mokytojos Dinaros Dacienės, šventę organizavo ypač nuotaikingai. Savaitę prieš vasario 14-tą mokykloje veikė Meilės paštas, o valentadienį mokiniai ir mokytojai dalijosi žodiniais ir rašytiniais linkėjimais, dovanojo vieni kitiems raudonas širdeles. 
Mokinių savivalda šia proga pedagogus sveikino mokytojų kambaryje, vaišino saldumynais. Mokyklos bendruomenė puošėsi raudonai, per pertraukas aktų salėje šėlo diskotekoje. Vaikai sakė, kad šiandien pati geriausia diena.

„Bendraminčiai“

 

 

Puslapis 4 iš 12

Mokytojams

Ši svetainės sritis skirta svetainės administratoriams.Naujienų srautas

Lankytojų skaitiklis

Reklaminis skydelis

Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis
Paspaudę nuorodą pateksite į elektroninį mūsų progimnazijos dienyną.

Nacionalinė švietimo agentūra

Reklaminis skydelis

VšĮ Švietimo tinklas

Reklaminis skydelis

Mokinių maitinimas

Telšių "Atžalyno" progimnazija
Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Ryškėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Telšių "Atžalyno" progimnazijos
Žarėnų skyrius

Maitinimo paslaugos tiekėjas
VšĮ „Bruneros”

Palangos g. 30C, Kretinga LT-97123
Rašykite mums: info@bruneros.lt
Nemokamas kokybės telefono numeris 8 800 51010
Tel.nr. +370 613 07027

MAITINIMO ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS


VALGIARAŠČIAI

Augink Rūpinkis Mylėk

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis